Torna

IBISEC

Dins aquest apartat l'IBISEC ofereix una plataforma d'informació envers l'estat de les licitacions d'obres de construcció de centres educatius públics que aniran portant a terme diferents ajuntaments de les Illes Balears.

A les diverses obres que s'aniran publicant a aquest apartat intervenen i col·laboren el Govern de les Illes Balears amb els consistoris illencs, de tal manera que el finançament de les mateixes és assumit per la conselleria d'Educació i Cultura mitjançant la fórmula de cessió de crèdit essent cadascun dels ajuntaments de Balears, després de la signatura de l'adient conveni de col·laboració, els ens licitadors de les obres en cada cas.
L'IBISEC intervé en aquestes actuacions supervisant els projectes d'obres i efectuant el seguiment administratiu i tècnic que sigui necessari, donant el suport adient a aquests efectes.

Així, des d'aquesta plataforma, podreu consultar dates de licitació, adjudicació, i qualsevol document que es consideri adient per tal de que els usuaris d'aquesta web pugueu tenir accés al seguiment de l'execució de les obres, i discernir en cada cas a quin organisme públic us heu d'adreçar per efectuar qualsevol consulta.