Torna

IBISEC

Licitació Electrònica

Des de 9/03/2018, l’IBISEC licita de manera electrònica mitjançant el seu perfil del contractant allotjat a la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP)

Ateses les dificultats que aquesta operativa pugui comportar als licitadors, en aquest apartat efectuam les següents recomanacions:

1.  Registrar-vos a la PLACSP Aquest fet facilitarà les comunicacions i seguir totes les licitacions a les quals volgueu accedir.

2.  Us recomanam que, si encara no disposau de signatura electrònica (DNI-e o similars), realitzeu les gestions necessàries per activar-la ja que els tràmits a la Plataforma així ho requereixen.

3.  Requisits tècnics. Cal que reviseu si els vostres mitjans tècnics permeten l’ús de la citada plataforma de manera correcta: versió de java, configuració de la seguretat, etc., conforme als manuals i guies que, periòdicament, va actualitzant i publicant la PLACSP.

Podeu accedir a les guies que la Plataforma proporciona als licitadors en el següent enllaç: guies pels licitadors.

4.  També, atès el contingut de l’article 159 de la citada Llei referent al procediment simplificat, recomanam que us registreu al ROLECE, als efectes que pogueu concórrer a aquest tipus de procediment.

5.  Finalment, recomanam no esperar al darrer moment, i en cas de tenir problemes relacionats amb l’operativa i eines tècniques de la PLACSP , heu de recórrer als serveis d’assistència tècnica de la Plataforma per a EMPRESES, a l’apartat de «Contacto».