Torna

Coordinació estratègia de càncer

GUIES I PROTOCOLS
 

GUIA FUNCIONAL 2015
Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte de les Illes Balears 
    

GUIA DE PRÀCTICA CLÍNICA
Qualitat en la colonoscòpia de cribatge del càncer colorrectalEUROPEAN GUIDE FOR QUALITY NATIONAL CANCER CONTROL PROGRAMES 
COLONOSCOPIA DE SEGUIMIENTO
Documento de apoyo al PAI Cáncer Colorrectal

 
 
Entendre el seu informe d'anatomia patològica
Preguntes més freqüents