Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama

El programa de Detecció Precoç de Càncer de Mama va dirigit a totes les dones residents a les Illes Balears i que tinguin entre 50 i 69 anys. No importa quina assegurança tinguin ni el lloc de naixement. L’estudi mamogràfic rutinari consisteix en la realització de dues projeccions (radiografies) de cada mama, les quals s’anomenen tècnicament crani cabdal i obliqua mitja lateral. Les mamografies les llegeixen dos radiòlegs/radiòlogues per separat (doble lectura independent).

L'interval més adequat entre mamografies és el que permet maximitzar els beneficis del garbellat amb el menor nombre de mamografies realitzades al llarg de la vida de les dones. L'interval proposat en tots els programes de garbellat és de 2 anys.

 


incidencia cancer4 de febrer. Dia mundial contra el càncer
 
El dia mundial contra el càncer es va establir a la Cimera Mundial contra el Càncer per al Nou Mil·lenni, celebrada a París el 4 de febrer de l'any 2000.
Es tracta d'una data en què s'organitzen diverses activitats emparades per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i la Unió Internacional contra el Càncer (UICC) amb l'objectiu d'augmentar la conscienciació i mobilitzar la societat per avançar en la prevenció i control d'aquesta malaltia.

lazo_pdf.gif  Carta de París: 4 de febrer de 2000
 

 INFORMACIÓ DESTACADA

 Conselleria de Salut  Conselleria de Salut

Accés al formulari de sol·licitud de cita on-line

Cartell del programa de detecció precoç del càncer de mama


El Programa us ofereix, a totes les dones amb edats compreses entre els 50 i els 69 anys, la realització gratuïta de mamografies cada dos anys i totes les actuacions necessàries per arribar al diagnòstic.
 Conselleria de Salut

Informació per a les usuàries del programa

El Programa de Detecció Precoç de Càncer de Mama s'adreça a totes les dones residents a les Balears que tenen entre 50 i 69 anys.

 ENLLAÇOS DESTACATS

Xarxa de Programes de Cribratge de Càncer
Federació Espanyola de Càncer de Mama

Xarxa de Programes de Cribratge de Càncer


Intercanvi d'experiències entre gestors de Programes Poblacionals de Detecció Precoç de Càncer

Federació Espanyola de Càncer de Mama


Grup d'autoajuda que comparteix vivències, informació, experiències i ganes de viure
 World Health Organization Comissió Europea

European Code Against Cancer


Informació sobre les accions que es poden dur a terme per reduir el risc de càncer.

Iniciativa de la Comissió Europea sobre el càncer de mama


Recomanacions sobre el cribatge de càncer de mama

 

Avís legal

De conformitat amb la Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, les vostres dades personals seran objecte de tractament i incorporades en un fitxer titularitat de la Conselleria de Salut i Consum amb la finalitat única i exclusiva de gestionar el Programa de Detecció Precoç de Càncer de Mama i la citació personalitzada de les dones incloses per a la realització periòdica de proves per a la detecció precoç del càncer. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició sobre el tractament de les vostres dades de caràcter personal davant d'aquesta Conselleria mitjançant un escrit, juntament amb una fotocòpia del DNI, adreçat a la Direcció General de Salut Pública i Participació.