Torna

Coordinació estratègia de càncer

PREGUNTES FREQÜENTS

 Què és el càncer colorectal?
És un càncer del budell gros. És el segon càncer més freqüent tant en homes com en dones.

 Quins símptomes dóna el càncer colorectal?
Pot no donar símptomes. En cas que els doni, són:

  • Canvis en el ritme intestinal
  • Sang en la femta
  • Dolor abdominal

Teniu en compte que aquests símptomes poden aparèixer en altres processos, no són exclusius del càncer.

 El càncer colorectal, es pot prevenir?
Es pot prevenir de dues formes:

  • Mitjançant la detecció precoç en persones amb edat de risc, que és l’objectiu d’aquest Programa.
  • Amb un estil de vida saludable (fer exercici físic, evitar l’obesitat i menjar de forma equilibrada).

 Si hi ha sang en femta, significa que hi ha càncer?
Que es detecti sang en femta no vol dir que hi hagi un càncer. Pot ser per diverses causes, per això es recomana una colonoscòpia.


Què és una colonoscòpia?
És una exploració del budell gros mitjançant un tub flexible que du una càmera.
Si es veu alguna lesió sospitosa de càncer, es pren una mostra per a biòpsia.
Si es veu un pòlip, s’extirpa i es fa una biòpsia.
Aquesta prova es realitza en un hospital, però no és necessari l’ingrés.
Per a que la prova causi mínimes molèsties es realitza amb sedació.

 

 Puc participar en el programa?
Actualment, podeu participar en el programa si teniu de 50 a 69 anys i pertanyeu a algun dels següents sectors sanitaris:

  • Tramuntana (Hospital d’Inca)
  • Menorca
  • Eivissa
  • Formentera

El Programa s’ implementarà per etapes i la resta de sectors sanitaris s’incorporaran progressivament. 

 Què faig si tenc algun problema  en prendre la mostra?
Posau-vos en contacte amb l’oficina del Programa de detecció precoç del càncer de còlon i recte de las Illes Balears, a través del tel.: 900 102 560, el e-mail: infocolon@caib.es o de l’apartat contacte d’aquesta web.