COORDINACIÓ DE L'ESTRATÈGIA DE CÀNCER

 

 
L'Estratègia en Càncer del Sistema Nacional de Salut (SNS) té com a missió establir els objectius prioritaris acceptats de comú acord per a tot el sistema sanitari del nostre país. Va ser aprovada pel Consell Inerterritorial de salut el 29 del mes de març del 2006 i després de posteriors revisions ha estat actualitzada el 2010 i 2021.

A les Illes Balears, el 2008 es va crear un grup tècnic multidisciplinari amb professionals de les diferents disciplines relacionades amb el càncer; no obstant això, mancava de la infraestructura necessària per coordinar i impulsar totes les accions que promou l’Estratègia.

En 2016, la Direcció General de Salut Pública i Participació creà la Coordinació de l’Estratègia de Càncer de les Illes Balears.

En 2023 es realitza un procés d'adaptació i implementació de l'Estratègia de Càncer de les Illes Balears.

L’Estratègia de les Illes Balears inclou la definició de l’equip que l’ha d’implementar, que estarà format per professionals de tots els àmbits d’atenció, entitats, institucions, associacions i col·lectius, i s’organitzarà en comissions i subcomissions.

Destacats

4 de febrer. Dia mundial contra el càncer

El dia mundial contra el càncer es va establir a la Cimera Mundial contra el Càncer per al Nou Mil·lenni, celebrada a París el 4 de febrer de l'any 2000.
Es tracta d'una data en què s'organitzen diverses activitats emparades per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i la Unió Internacional contra el Càncer (UICC) amb l'objectiu d'augmentar la conscienciació i mobilitzar la societat per avançar en la prevenció i control d'aquesta malaltia.
 

El tabac és la principal causa de càncer i de mort per càncer

Accessos directes

Webs relacionades