Informes del registre poblacional de càncer

El Registre poblacional de càncer de Mallorca va ésser creat l’any 1989 pel Grup d’Estudis del Càncer Colorectal a partir d’un registre monogràfic de càncer colorectal. Com s’ha comentat anteriorment, l’any 2008 s’ha integrat en el Servei d’Epidemiologia de la DGSP. El Registre poblacional de càncer recull informació sobre tots els casos de tots els tipus de càncer diagnosticats en població resident de Mallorca. Proporciona taxes d’incidència brutes, específiques i ajustades per tipus de càncer i sexe, així com taxes de mortalitat brutes, específiques i ajustades per tipus de càncer i sexe.

 

Quaderns de càncer a les Illes Balears

pdf.gif Q6. Futur dels Registres Poblacionals de Càncer

pdf.gif Q5. El càncer a Mallorca 2009-2012. Incidència i mortalitat

pdf.gif Q4. El càncer a Mallorca 1988-2008. Incidència i mortalitat

pdf.gif Q3. Projeccions d’incidència de càncer a Mallorca i a les Illes Balears per 2012

pdf.gif Q2. El càncer a Mallorca 1997-2000. Incidència i mortalitat

pdf.gif Q1. El càncer a Mallorca 1993-1996. Incidència i mortalitat

 
Taules

pdf.gif Taules evolutives triennals 1988-2011

pdf.gif Taules 2001-2012

pdf.gif Taules 2001-2008

pdf.gif Taules 1997-2000

 
Altres publicacions

pdf.gif Estimacions de la incidència del càncer a Espanya, 2020

pdf.gif Supervivència de càncer a Espanya, 2002-2013