EL PARATGE NATURAL DE LA SERRA DE TRAMUNTANA

INFORMACIÓ BÀSICA

Cartografia:

Paratge natural de la Serra de Tramuntana.jpg 

Paratge natural de la Serra de Tramuntana.pdf Paratge Natural de la Serra de Tramuntana

Descripció general: la Serra de Tramuntana és una alineació muntanyosa d'uns 90 km de llargària que s'estén al nord de l'illa de Mallorca. Es caracteritza per la diversitat  de paisatges: espais forestals formats per alzinars, pinars, carritxars i d'altres espècies, s'alternen amb els agrícoles com són els oliverars. A més, cal destacar la gran quantitat d'espècies endèmiques de flora i fauna.

Superfície: 63.084,00 hectàrees (1.123,00 hectàrees marines i 61.961,00 hectàrees terrestres).

Situació: està situada al nord de Mallorca i ocupa part dels municipis d'Alaró, Andratx, Banyalbufar, Bunyola, Calvià, Campanet, Deià, Escorca, Esporles, Estellencs, Fornalutx, Lloseta, Mancor de la Vall, Palma, Pollença, Puigpunyent, Santa Maria, Selva, Sóller i Valldemossa.

Mapa d'ús públic

Equipaments:

 • Centre d'Informació del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana (Ca s'Amitger), carretera Lluc-Pollença, s/n, Lluc (Escorca). Telèfons 971 51 70 83 / 971 51 70 70. Horari: Dilluns a diumenge, de 9:00 a 16:30 h.
 • Oficina de Gestió del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana: C/ del Gremi de Corredors, 10, 1r. Polígon de Son Rossinyol, 07009 Palma. Telèfon 971 17 61 00. Horari d'atenció al públic: de les 8 h a les 15 h.
 • Centre d'Educació Ambiental de Binifaldó. Reserva al telèfon 971 51 70 74. Horari de reserva de dilluns a diumenge de 9 a 15 h.
 • Centre de Seguiment i Recerca de la Biodiversitat (Binifaldó, Escorca). Telèfon 971 51 70 83. Fax 971 51 70 84.
 • Refugis de muntanya: Gorg Blau, Cúber, Son Moragues, la Coma de Binifaldó, Lavanor i la comuna de Caimari. Informació 971 17 76 52. Horari: de dilluns a divendres de 10 a 14 h.
 • Zona d'acampada des Pixarells i de sa Font Coberta: Reserva als telèfons 971 51 70 70 / 971 51 70 83. Horari de reserva de dilluns a diumenge de les 9 a 16:30 h.
 • Àrees recreatives.

Itineraris: és possible realitzar-hi els itineraris autoguiats següents:

Accessibilitat: l'àrea recreativa de sa Font Coberta és practicable per a persones amb mobilitat reduïda.

DECLARACIÓ

Norma de creació: Acord del Consell de Govern de 16 de març de 2007 pel qual es declara Paratge natural la Serra de Tramuntana. (BOIB núm. 54 ext., d'11 d'abril de 2007).Declaració PN Serra Tramuntana.pdf Declaració PN Serra Tramuntana

PLANIFICACIÓ

Inici de procediment de modificació del PORN: Extracte de la Resolució d'inici del procediment de modificació puntual del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) de la Serra de Tramuntana, aprovat pel Decret 19/2007, de 16 de març.PDF Inici modificació PORN

Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN): Decret 19/2007 de 16 de març, per qual s'aprova el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra de Tramuntana (BOIB núm. 54 ext, d'11 d'abril de 2007).Decret 19_2007 PORN Serra Tramuntana.pdf Decret 19/2007 PORN Serra Tramuntana

Decret 2/2023 de 23 de gener, pel qual s’aprova la modificació puntual del Pla d’ordenació de Recursos Naturals (PORN) de la Serra de Tramuntana, aprovat pel Decret 19/2007, de 16 de març (BOIB núm. 13, de 28 de gener de 2023). Decret_2-2023_Modificacio_puntual_PORN_PNST.pdf Decret 2/2023 Modificació puntual PORN PNST

GESTIÓ

Plans anuals:

PAE_2011_Tramuntana.pdf Pla anual 2011 PNST

PAE_2014_Tramuntana.pdf Pla anual 2014 PNST

PAE_2015_Tramuntana.pdf Pla anual 2015 PNST

Memòries de gestió:

Resum Memòries 2008 i 2009.pdf Resum Memòries de gestió Tramuntana 2008 i 2009

Memòria de gestió Tramuntana 2010.pdf Memòria de gestió Tramuntana 2010

OFERTA EDUCATIVA

Consultau l'oferta educativa del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana.

VISITES GUIADES

Es realitzen visites guiades els dissabtes per al públic en general amb inscripció prèvia al Centre d'Informació del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana. Telèfon 971 51 70 83 (de 9 a 15 h).

També podeu consultar l'agenda d'activitats del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana.

QUÈ S'HI POT FER?

Usos i activitats permeses:

 • La recol·lecció d'espàrrecs, bolets, fulla d'espart, garballó, fruits, entre d'altres per a consum familiar, llevat d'algunes zones del Paratge.
 • La recol·lecció de caragols i caragolins no endèmics per consum familiar, llevat d'algunes zones del Paratge.
 • L'activitat agrícola i ramadera tradicional, llevat d'algunes zones del Paratge.
 • Els petits horts familiars per al consum propi als voltants immediats de les edificacions existents.
 • La caça als terrenys constituïts en vedats i a les zones de caça controlada.
 • Les activitats recreatives i les esportives que no siguin de competició, llevat d'algunes àrees del Paratge, sempre que no impliquin l'emissió de renous i/o es realitzin camp a través.
 • La pesca recreativa des d'embarcació.
 • El busseig recreatiu i esportiu a l'àmbit marí del Paratge.

Usos i activitats que requereixen autorització escrita:

 • La filmació o la fotografia professional, especialment la de caràcter publicitari, com també l'enregistraments de vídeos per part de TV.
 • Les explotacions i concessions d'ús privatiu de les aigües.
 • La utilització de productes fitosanitaris en els casos de tractaments de plagues.
 • La recol·lecció amb finalitat comercial d'espàrrecs, bolets, fulla d'espart, garballó, fruits, entre d'altres.
 • La recol·lecció per a ús comercial de caragols i caragolins no endèmics.
 • La modificació de la coberta vegetal natural.
 • Els usos o activitats agrícoles i ramaderes no tradicionals.
 • L'escalada, el ràpel, el vol lliure, el descens de torrents, el barranquisme, i altres activitats de risc.
 • L'espeleologia.
 • Els projectes o iniciatives d'investigació científica.
 • La pesca submarina.
 • La captura de cigala gran (Scyllarides latus).
 • L'activitat de refugi de muntanya.
 • L'habilitació de senders, pistes forestals o altre tipus de vies vinculades a l'oferta d'ús públic o a l'eliminació de biomassa forestal residual.
 • Els concursos de tir no cinegètics a algunes zones del Paratge.

Usos i activitats prohibides:

 • La destrucció de minerals, roques i restes.
 • Les activitats que modifiquin rossegueres, rasclers, torrenteres, esquetjars i altres unitats i morfologies de modelat càrstic.
 • L'alteració de les cavitats subterrànies.
 • Les actuacions que puguin degradar significativament la qualitat del medi marí, els aqüífers, els torrents, els estanys i les fonts.
 • Els circuits esportius.
 • Les activitats recreatives i esportives a algunes zones.
 • La pesca d'arrossegament, d'encerclament i amb palangre de superfície.
 • La captura o recol·lecció de la nacra (Pinna nobilis).
 • L'ancoratge sobre praderies de Posidonia oceanica i sobre fons de maërl.
 • Noves carreteres, rondes, nous vials i camins.
 • El trànsit rodat camp a través amb excepció del necessari per realitzar les tasques agrícoles i silvícoles.
 • L'ús de dreceres.
 • La introducció en els sistemes naturals d'espècies al·lòctones de flora i fauna que tenguin el caràcter d'invasores.
 • La utilització de productes fitosanitaris a algunes zones del Paratge natural.
 • L'aprofitament d'exemplars o poblacions de llorers, teixos, boixos, rotaboc (Acer granatense) i altres espècies pròpies de comunitats relictuals.
 • L'encesa de focs en terrenys forestals.
 • La navegació esportiva i d'esbarjo i la utilització de qualsevol tipus d'embarcació o mitjà flotant de vela o motor, a les zones de bany indicades.
 • Els bussejadors no poden portar en mà ni en les seves embarcacions instruments que es puguin utilitzar per a la pesca o extracció d'espècies marines.
 • L'alimentació de les espècies marines.

Llistat torrents prohibits.pdf Llistat torrents prohibits CAT, CAST, ANG, ALE

Protocol quitriodiomicosi.pdf Protocol quitriodiomicosi CAT, CAST, ANG, ALE

Llistat zones escalada prohibides.pdf Llistat zones escalada prohibides CAT, CAST, ANG, ALE

Més informació.

PUBLICACIONS - enllaça-hi

Vés a l'inici.