EL PARC NACIONAL MARÍTIM-TERRESTRE DE L'ARXIPÈLAG DE CABRERA

INFORMACIÓ BÀSICA

Cartografia:

 Mapa Ampliació PN Cabrera.jpg

 PDF Mapa parc nacional de Cabrera

Descripció general: el Parc nacional està constituït per l'arxipèlag de Cabrera format per l'illa principal de Cabrera Gran, l'illa des Conills i una quinzena d'illots petits, més les aigües del seu entorn.

 PDF Fulletó Parc Nacional de Cabrera

Superfície: 90.794 hectàrees (89.478 hectàrees marines i 1.316 hectàrees terrestres).

Situació: està situat al sud de Mallorca, a deu milles nàutiques del port de la Colònia de Sant Jordi (ses Salines). Pertany al municipi de Palma. Google maps

Com arribar-hi: s'hi pot arribar mitjançant les barques turístiques que parteixen des dels ports més propers a la zona. Per anar-hi amb vaixell propi s'ha de sol·licitar autorització telemàtica de navegació o d'ancoratge en el cas de voler passar la nit.

Clicant en l'enllaç Accés a Reserves del Parc Nacional de Cabrera, podreu accedir a:

 • La reserva d'accés en transport col·lectiu al Parc Nacional
 • La sol·licitud d'autorització per a la navegació
 • La sol·licitud d'autorització per a l'amarrament de boies d'ús nocturn
 • La sol·licitud d'autorització per a la pràctica del busseig 
 • La reserva del refugi del Parc Nacional

Les empreses de transport col·lectiu que vulguin dur visitants al Parc han de sol·licitar l'autorització a la Conselleria de Medi Ambient i Territori, entre l'1 de gener i el 28 de febrer de l'any en curs, i tindrà una vigència fins el 31 de desembre de l'any en que es sol·licita, d'acord amb la Llei 2/2020 de 15 d'octubre (disposició transitòria primera). Podeu descarregar AQUI el model de sol·licitud. 

Equipaments:

 • Oficina d'Informació al port de Cabrera: Telèfon 971176501. Horari d'hivern: de 8 h a 14 h i de 16 h a 18.30 h. Horari d'estiu: de 8 h a 20h.
 • Centre de visitants del PN de Cabrera: C/ de Gabriel Roca, s/n, cantó plaça des Dolç. 07638. Colònia de Sant Jordi. Telèfon 971 176 124. Horario: de 10:00 h a 18:00 h (darrer accés a les 17:00 h). A l'estiu de 10:00 h a 19:00 h (darrera entrada a les 18:00 h). Desembre i generl el centre romandrà tancat. Més informació del centre en aquest enllaç
 • Oficina del Parc Nacional marítimoterrestre de Cabrera: C/ del Gremi de Corredors, 10, 1r. Polígon de Son Rossinyol, 07009 Palma. Telèfon 971 17 76 41. Horari d'atenció al públic: de les 8 h a les 15 h.
 • Telèfon permisos de navegació, ancoratge i busseig: 971 17 61 24 amb horari de 10 a 17 h. Desembre i gener tancat.
 • Museu Etnogràfic i Històric es Celler.
 • Sala d'Usos Múltiples Cas Pagès.
 • Excusats públics al port i a Cas Pagès.
 • Refugi "Rosa del Vents": ATENCIÓ!! Per motius de gestió, el refugi no s'obrirà al públic fins a nou avís. 

Itineraris: és possible realitzar-hi els itineraris autoguiats següents:

També es poden realitzar una sèrie d'itineraris guiats. Per aquests itineraris heu de demanar informació a l'oficina de l'illa de Cabrera. Són els següents itineraris:

També podeu consultar l'agenda d'activitats del Parc Nacional de Cabrera.

Accessibilitat: el Centre de Visitants de Cabrera a ses Salines està adaptat a persones amb mobilitat reduïda.

Per visitar el Parc Nacional, les persones amb movilitat reduida poden solicitar el servei de realitzar un itinerari amb la cadira Joëlette, sempre amb antelación.

Capacitat: L'apartat 4 de la disposició transitòria primera de la Llei 2/2020, de 15 d'octubre, de mesures urgents i extraordinàries de l'activitat i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19, queda modificat de la manera següent:

Segons l'article 14.4 del Decret llei 3/2024, de 24 de maig, de mesures urgents de simplificació i racionalització administratives de les administracions públiques de les Illes Balears (BOIB 71, de 28 de maig de 2024):

La capacitat de càrrega de visitants en transport col·lectiu per dia de l'illa de Cabrera Gran es fixa en 300 persones simultàniament en l'àmbit terrestre.

Als efectes d'aquest apartat, no computen en la quota de visitants els següents:

a) El personal funcionari i laboral de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o de les entitats contractades per aquesta, en l'exercici de les seves funcions.
b) El personal de la resta d'administracions públiques en l'exercici de les seves funcions.
c) Els visitants que accedeixin al parc en transport privat amb autorització de fondeig i els visitants amb reserva al refugi.
d) Els grups organitzats o individus amb finalitats científiques, de divulgació o de gestió que disposin d'una autorització expressa de la direcció del parc.

DECLARACIÓ

Norma de creació: Llei 14/1991, de 29 d'abril de 1991, de creació del Parc nacional marítimoterrestre de l'arxipèlag de Cabrera (BOE, núm. 103, de 30 d'abril de 1991).PDF Llei 14/1991 declaració PN Cabrera

Ampliació de límits: Resolución de 7 de febrero de 2019, del Organismo Autónomo Parques Nacionales, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de febrero de 2019, por el que se amplían los límites del Parque Nacional Martítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera por incorporación de espacios marinos colindantes al mismo. PDF Ampliació límits PNMT Cabrera.pdf

PLANIFICACIÓ

Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN): Reial Decret 1431/1992, de 27 de novembre, pel qual s'aprova el Pla Rector dels Recursos Naturals del Parc nacional marítimoterrestre de l'arxipèlag de Cabrera (BOE núm. 42, de 18 de febrer de 1993).PDF RD 1431/1992 PORN PN Cabrera

Pla Rector d'Ús i Gestió (PRUG): Decret 58/2006 d'1 de juliol, pel qual s'aprova el Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc nacional marítimoterrestre de l'arxipèlag de Cabrera, per al període 2006-2012. (BOIB núm. 97 d'11 de juliol de 2006).PDF Decret 58/2006 PRUG PN Cabrera

Proposta de resolució i resolució d'inici del procediment per a l'elaboració d'un nou pla rector d'ús i gestió del Parc nacional maritim terrestre de l'Arxipèlag de Cabrera. PDF Resolució inici nou PRUG.

GESTIÓ

Transferència de la gestió del Parc nacional marítimoterrestre de l'arxipèlag de Cabrera a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: Reial Decret 1043/2009, de 29 de juny, d'ampliació de les funcions i serveis de l'Administració de l'Estat traspassats a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en matèria de conservació de la naturalesa (Parc nacional marítimoterrestre de l'arxipèlag de Cabrera). (BOE, núm. 157, de 30 de juny de 2009).PDF Reial Decret 1043/2009

Plans anuals:

PDF Pla anual parc nacional Cabrera 2011 (castellà)

PDF Pla anual parc nacional Cabrera 2012 (castellà)

PDF Programa anual parc nacional Cabrera 2018 (castellà)

PDF Programa anual parc nacional Cabrera 2019 (castellà)

PDF Programa anual parc nacional Cabrera 2020 

PDF Programa anual parc nacional Cabrera 2021

Memòries de gestió:

PDF Memòria gestió parc nacional Cabrera 2009 (castellà)

PDF Memòria gestió parc nacional Cabrera 2010 (castellà)

PDF Memòria patronat parc nacional Cabrera 2010

PDF Memòria gestió parc nacional Cabrera 2011 (castellà)

PDF Memòria gestió parc nacional Cabrera 2012 (castellà)

PDF Memòria anual 2015

PDF Memòria gestió parc nacional Cabrera 2016 (castellà)

PDF Memòria gestió parc nacional Cabrera 2017 (castellà)

PDF Memòria gestió parc nacional Cabrera 2018 (castellà)

PDF Memòria gestió parc nacional Cabrera 2019 (castellà)

Actes de les sessions del Patronat

PDF Acta de la sessió 74

PDF Acta de la sessió 75

PDF Acta de la sessió 76

ALTRES DOCUMENTS

 Dossier final de la reunió de MEDPAN sobre pesca artesanal

PDF MNP_C4_Brindisi2012_LONG CONCL ENG FINAL

 

INVESTIGACIÓ

- PlasticBusters MPA és un projecte d'investigació finançat per Interreg Med, de 48 mesos de durada, en el qual participen 8 països d’àmbit mediterrani, que de manera coordinada pretenen contribuir al manteniment de la biodiversitat i la preservació dels ecosistemes naturals en àrees protegides pelàgiques i costaneres, mitjançant la consolidació dels esforços mediterranis per a abordar els residus marins. El projecte estableix diverses àrees pilot protegides per a fer un tipus de cens de tots els macroplàstics i microplàstics, estudiar-ne les conseqüències generades en l’ambient marí i la salut de la fauna. El Parc Nacional Maritimoterrestre de Cabrera és l'àrea pilot protegida espanyola.

Poster PBMPAS_Español-1.pdf Poster PBMPAS.pdf

Més informació: web del projecte (en anglès).

Es poden consultar més projectes de recerca del parc en les memòries anuals.

- Anualment el Parc celebra unes Jornades de Recerca per mostrar els avanços dels projectes d'investigació que es duen a terme en el Parc Nacional.

Podeu consultar el programa de les IV Jornades de Recerca de l'any 2023, així com el resum de les ponències presentades. 

- Ponència "Análisi de la vulnerabilidad de invertebrados marinos protegidos de las Islas Baleares a través del análisis genético" - Maria Capa i Claudio Padua, UIB.

- Ponència "Espècies endèmiques i singulars d'invertebrats del PN de l'Arxipèlag de Cabrera" - Guillem X Pons, UIB

- Ponència "Projecte Polinislas. Primer estudi sistèmic dels polinitzadors i divulgació de la seva importància pel manteniment i la biodiversitat als dos parcs nacionals maritimo-terrestres" - Anna Traveset, IMEDEA.

- Ponència "Composición de aerosoles depositados en Cabrera y s'Albufera de Alcudia y cuantificación de sus principales fuentes de origen" - Jorge Pey, Instituto Pirenaico de Ecologia. 

SISTEMES DE GESTIÓ AMBIENTAL

El Parc Nacional marítimo-terrestre de l’Arxipèlag de Cabrera va obtenir en el mes de novembre de l’any 2008 el certificat de gestió ambiental conforme la Norma UNE-ISO 14001:2004. La Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori ha desenvolupat la implantació i manteniment del sistema de gestió ambiental amb el qual es garanteix i verifica, mitjançant el certificat concedit per AENOR, i ratificat per IQNet (Internacional Certificacion Network), el seu compromís en la protecció del medi ambient, així com el control i compliment de tots els requisits ambientals que concerneixen el Parc.
La singularitat del Parc és que es tracta d’un territori que s’autogestiona. Malgrat pertànyer administrativament al terme municipal de Palma, no disposa de serveis municipals o externs per a la recollida de residus, sanejament, clavegueram, subministrament elèctric o de combustible, entre d’altres; sinó que és el propi Parc el que es responsabilitza de tots aquests serveis.

2024_Politica_ambiental._catala.pdf Política ambiental Cabrera

CertificadoGA-2008-0613_ES_2023-05-30_(1).pdf Certificat AENOR Cabrera

IQNetES-2008-0613_2023-05-30-1.pdf Certificat IQ-Net Cabrera

PDF Manual de bones pràctiques ambientals

PDF Manual de bones pràctiques ambientals per subcontractes

OFERTA EDUCATIVA

Consultau l'oferta educativa del Parc Nacional de l'arxipèlag de Cabrera.

Els grups escolars que vulguin realitzar activitats d'interpretació i educació ambiental a l'illa de Cabrera han de contactar amb el Servei d'Educadors - Guies - Intèrprets del Parc nacional (telèfon 971 17 76 41- 696 350 044).

Concurs escolar 2024: Ja tenim aquí la nova convocatòria del concurs escolar 2024 "Estima Cabrera: Tot un mon per descobrir JUGANT". Pots consultar les bases al següent enllaç: Bases Concurs escolar 2024 "Estima Cabrera" ANIMA'T A PARTICIPAR-HI!

 
QUÈ S'HI POT FER?

Usos i activitats permeses:

 • L'observació de la fauna i la flora.
 • Realització de fotografies no professionals sense sortir dels itineraris.
 • Totes aquelles que no alterin els valors paisatgístics, naturals i culturals del Parc.

Usos i activitats que requereixen autorització escrita:

 • L'activitat de professionals de filmació, fotografia, vídeo, etc.
 • Busseig.
 • La navegació i l'ancoratge.
 • Els actes de caràcter multitudinari.
 • Tota activitat comercial que s'hagi de desenvolupar en establiment fix.
 • L'actuació com a guia interpretador, guia turístic o informador a l'interior del Parc.

Usos i activitats prohibides:

 • Llençar residus i deixalles.
 • Extreure qualsevol tipus de material geològic.
 • Extreure o alterar qualsevol objecte arqueològic.
 • Recollir qualsevol tipus de material, viu o inert.
 • Amollar, sembrar, trasplantar espècies animals o vegetals.
 • Encendre foc i fumar.
 • Atracar embarcacions fora de les zones expressament autoritzades.
 • Acampar en tot el territori del Parc Nacional.
 • Fer renou.
 • Dur a terme qualsevol tipus d'activitat cinegètica.
 • Accedir a terra en qualsevol punt diferent dels molls del port de Cabrera.
 • Circular fora de les pistes i camins.
 • Bussejar en apnea durant els mesos de maig i juny a les zones de costa on l'espècie Scyllarides latus fa la seva posta.
 • La pesca esportiva.
 • Volar drons.

Més informació.

PUBLICACIONS - enllaça-hi

Per a més informació:

Web: https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/cabrera/

Visita el facebook del parc!

Vés a l'inici.