Torna

Espais Naturals Protegits

LES ÀREES RECREATIVES DE LES ILLES BALEARS

Característiques de les àrees recreatives

Les àrees recreatives són espais que disposen d'una sèrie d'equipaments com fogons, taules, bancs de fusta i jocs infantils que permeten als usuaris realitzar estades de curta durada sense pernoctar a l' indret i realitzar activitats d'esbarjo a l'aire lliure.

IMPORTANT

Des del 28 de novembre les àrees recreatives que gestiona l’IBANAT estan obertes i es pot fer ús de les seves instal·lacions (fogons-taules).

Mentre estiguin obertes s’han de seguir les següents instruccions:

  • No es permet l’ocupació de cada taula per més de 6 persones.
  • Els grups no podran estar formats per un nombre major de persones al permesos per l’alerta sanitària.
  • Es prohibeix la utilització dels elements la disposició dels quals no permeti respectar de manera adequada la distància de seguretat entre persones no convivents."

Àrees recreatives existents a les Illes Balears

map.jpg

MALLORCA

MENORCA

EIVISSA

FORMENTERA

Equipaments existents a les àrees recreatives

La següent taula mostra els equipaments que trobarem a les àrees recreatives:Equipaments àrees recreativesc28092010.pdfEquipaments àrees recreatives.pdf