Torna

Finestreta tramitació sobre subvencions d'energia

Passa 6.  Justificació de l'activitat subvencionada

En cas que s'aprovi la subvenció i una vegada notificada la resolució de concessió s’ha de justificar de manera suficient la realització de l’activitat subvencionada i s’ha acreditat el compliment de la finalitat per a la qual s’ha atorgat la subvenció. 

Per a la justificació s'ha de presentar la documentació  (els documents normalitzats i els que estableixi la convocatòria corresponent) en el tràmit: justificació de l'activitat.

Documentació per a la justificació de l'activitat

a) Convocatòria de subvencions per a instal·lacions fotovoltaiques i microeòliques adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials (Programa Operatiu FEDER 2021-2027) (enllaç a la convocatòria)

- Termini màxim per a l'execució de l'activitat: tres mesos des de la concessió de la subvenció pels particulars i de sis mesos per a la resta. Aquesta data de justificació mai no podrà ser posterior al 15 de novembre de 2021.

- Termini màxim per a justificar:  El mateix termini que per a l'execució de l'activitat.

- Documentació a presentar en la justificació: els documents normalitzats i altres que estableix la convocatòria (obteniu els documents normalitzats)


b) Convocatòria pública de subvencions per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (Programa PREE) (enllaç a la convocatòria)

- Termini màxim per a realizar la inversió: divuit mesos comptadors des de la data de la notificació de la resolució de concessió.

- Termini màxim per a justificar: cinquè dia hàbil des de la data màxima d’execució de l’activitat.

- Documentació a presentar en la justificació: els documents normalitzats i altres que estableix la convocatòria (obteniu els documents normalitzats)

c) Convocatòria de subvencions per establir nous punts de recàrrega per a vehicle elèctric, destinada a entitats públiques, dins el marc de l'impost sobre estades turístiques de les Illes Balears (enllaç a la convocatòria)

- Termini màxim per a realizar la inversió:

             Sol·licituds per a l'anualitat de 2021: de l'1 de gener de 2020 al 30 d'octubre de 2021.
             Sol·licituds per a l'anualitat de 2022: de l'1 de gener de 2021 al 30 d'octubre de 2022.

- Termini màxim per a justificar: cinquè dia hàbil des de la data màxima d’execució de l’activitat.

- Documentació a presentar en la justificació: els documents normalitzats i altres que estableix la convocatòria (obteniu els documents normalitzats)

d) Convocatòria de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES II) (enllaç a la convocatòria)

- Termini màxim per a realizar la inversió: dotze mesos comptadors des de la data de la notificació de la resolució de concessió.

- Termini màxim per a justificar: dotze mesos comptadors des de la data de la notificació de la resolució de concessió.

- Documentació a presentar en la justificació: els documents normalitzats i altres que estableix la convocatòria (obteniu els documents normalitzats)

e) Convocatòria pública de subvencions per al foment de la creació de comunitats d'energies renovables locals per a autoconsum (enllaç a la convocatòria)

- Termini màxim per a realizar la inversió: 29 d'octubre de 2021.

- Termini màxim per a justificar: cinquè dia hàbil des de la data màxima d’execució de l’activitat

- Documentació a presentar en la justificació: els documents normalitzats i altres que estableix la convocatòria (obteniu els documents normalitzats)

f) Convocatòria pública de subvencions per a la realització d'actuacions d'eficiència energètica en explotacions agropecuàries (enllaç a la convocatòria)

- Termini màxim per a realizar la inversió: 12 mesos des de la concessió de la subvenció.

- Termini màxim per a justificar: cinquè dia hàbil des de la data màxima d’execució de l’activitat.

- Documentació a presentar en la justificació: els documents normalitzats i altres que estableix la convocatòria (obteniu els documents normalitzats)

g) Convocatòria pública de subvencions per a la realització de plans d'acció per a l'aplicació de la metodologia 50/50 en col·legis públics d'educació primària i infantil d'Eivissa adreçada a l'Administració local (enllaç a la convocatòria)

- Termini màxim per a realizar la inversió: consultar la convocatòria.

- Termini màxim per a justificar: consultar la convocatòria.

- Documentació a presentar en la justificació: els documents normalitzats i altres que estableix la convocatòria (obteniu els documents normalitzats)

h) Convocatòria de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) (enllaç a la convocatòria)

- Termini màxim per a realizar la inversió: 12 mesos des de la concessió de la subvenció.

- Termini màxim per a justificar: consultar la convocatòria.

- Documentació a presentar en la justificació: els documents normalitzats i altres que estableix la convocatòria (obteniu els documents normalitzats)

i) Convocatòria de subvencions NextG per a instal·lacions d'autoconsum en el sector serveis i altres sectors productius (enllaç a la convocatòria)

- Termini màxim per a realizar la inversió: 18 mesos des de la concessió de la subvenció.

- Termini màxim per a justificar: consultar la convocatòria.

 j) Convocatòria de subvencions NextG per a instal·lacions d'autoconsum en el sector residencial, administracions públiques i el tercer sector (enllaç a la convocatòria)

- Termini màxim per a realizar la inversió: 18 mesos des de la concessió de la subvenció.

- Termini màxim per a justificar: consultar la convocatòria.

- Documentació a presentar en la justificació: els documents normalitzats i altres que estableix la convocatòria (obteniu els documents normalitzats)

 k) Convocatòria de subvencions NextG per a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial (enllaç a la convocatòria)

- Termini màxim per a realizar la inversió: 18 mesos des de la concessió de la subvenció.

- Termini màxim per a justificar: consultar la convocatòria.

- Documentació a presentar en la justificació: els documents normalitzats i altres que estableix la convocatòria (obteniu els documents normalitzats)

l) Convocatòria de subvencions per a actuacions d'eficiència energètica en el sector industrial (enllaç a la convocatòria)

- Termini màxim per a realizar la inversió: 24 mesos des de la concessió de la subvenció.

- Termini màxim per a justificar: consultar la convocatòria.

- Documentació a presentar en la justificació: els documents normalitzats i altres que estableix la convocatòria (obteniu els documents normalitzats)

 

<< Passa anterior Passa següent >>