Torna

Finestreta tramitació sobre subvencions d'energia

Passa 4. Proposta de resolució

Una vegada que els tècnics de la Direcció General hagin determinat que les sol·licituds són completes i conformes amb el contingut de la convocatòria, el director general d’Energia i Canvi Climàtic ha d’emetre una proposta de resolució, la qual s’ha de notificar als interessats perquè en el termini màxim de deu dies hi puguin al·legar el que considerin oportú.

1. NOTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

La notificació de la proposta de resolució s'ha de realitzar en funció del que estableixi la convocatòria de la forma següent:


a) Publicació en la pàgina web de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic i en el BOIB

Les notificaciones es poden consultar al tauler de comunicacions de subvencions de la Direcció General (accediu al tauler)

Convocatòries que la notificació es realitza per aquesta via: FOTEMPAR2021, MOVESII i PREE


b) Notificació electrònica a la carpeta ciutadana

En aquest cas heu de consultar a la vostre carpeta ciutadana (accediu a la carpeta ciutadana)


c) Notificació per carta certificada

En cas de les persones físiques que no hagin elegit la comunicació amb les administracions públiques per a l'exercici dels seus drets i obligacions a través de mitjans electrònics la notificació s'ha de fer a través de correu certificat, llevat que la convocatòria estableixi l'obligació de tramitació telemàtica.

2. AL·LEGACIONS A LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

En cas que es vulgui al·legar el que consideri oportú a la proposta de resolució podeu accedir al tràmit telemàtic: al·legació a la proposta de resolució