Torna

Finestreta tramitació sobre subvencions d'energia

Passa 2. Sol·licitud  de la subvenció

1. La sol·licitud

La sol·licitud de subvenció s’ha de presentar de forma telemàtica a través del tràmit específic per a subvencions que s’ha de posar a disposició dels interessats a la web http://energia.caib.cat, que correspon a la pàgina web de la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic; tot això, sens perjudici del que estableix l’article 14.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

2. Convocatòries amb termini obert per presentar sol·licituds

 
Les convocatòries amb termini per presentar sol·licituds són les següents:
 
a) Convocatòria de subvencions 2022 per a instal·lacions fotovoltaiques i microeòliques adreçada a particulars i comunitats de propietaris, Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (enllaç a la convocatòria)

          
- Codi de la convocatòria: FOTOPAR2022

           - Termini per a presentar sol·licituds: del 17 de gener de 2022 al 29 de juliol de 2022.

           - Documentació a presentar: els documents normalitzats i altres que estableix la
             convocatòria (obteniu els documents normalitzats).

           - Tipus de sol·licitud: presentació telemàtica (accediu al tràmit a partir de 17 de gener).
 
 b) Convocatòria pública de subvencions per a actuacions del programa de rehabilitació energètica en edificis existents en municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000) «Next Generation EU» (enllaç a la convocatòria)

         
- Codi de la convocatòria: PREE5000

          - Termini per a presentar sol·licituds: del 27 de desembre de 2021 al 31 de desembre de 2023.

         - Documentació a presentar: els documents normalitzats i altres que estableix la
           convocatòria (obteniu els documents normalitzats).

        - Tipus de sol·licitud: presentació telemàtica (accediu al tràmit).
c) Convocatòria de subvencions 2021 per a actuacions d'eficiència energètica en el sector indutrial  (enllaç a la convocatòria)

         
- Codi de la convocatòria: EFIENER21

          - Termini per a presentar sol·licituds: del 20 de setembre de 2021 al 31 de juny de 2023.

          - Documentació a presentar: els documents normalitzats i altres que estableix la
            convocatòria (obteniu els documents normalitzats).

          - Tipus de sol·licitud: presentació telemàtica (accediu al tràmit).
 
d) Convocatòria de subvencions NextG per a instal·lacions d'autoconsum en el sector serveis i altres sectors productius, programes 1 ,2 i 3 (enllaç a la convocatòria)

         -
Codi de la convocatòria: NEXTG123

         - Termini per a presentar sol·licituds: del 20 de setembre de 2021 al 31 de desembre de 2023.

         - Documentació a presentar: els documents normalitzats i altres que estableix la    
           convocatòria (obteniu els documents normalitzats).

         - Tipus de sol·licitud: presentació telemàtica (accediu al tràmit)
 
e) Convocatòria de subvencions NextG per a instal·lacions d'autoconsum en el sector residencial, administracions públiques i el tercer sector (enllaç a la convocatòria)

        - Codi de la convocatòria: NEXTG45

        - Termini per a presentar sol·licituds: del 20 de setembre de 2021 al 31 de desembre de 2023.

      
-  Documentació a presentar: els documents normalitzats i altres que estableix la
          convocatòria (obteniu els documents normalitzats).

       - Tipus de sol·licitud: presentació telemàtica (accediu al tràmit)
 
f) Convocatòria de subvencions NextG per a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial (enllaç a la convocatòria)

     
- Codi de la convocatòria: NEXTG6

      - Termini per a presentar sol·licituds: del 20 de setembre de 2021 al 31 de desembre de 2023.

      - Documentació a presentar: els documents normalitzats i altres que estableix la
        convocatòria (obteniu els documents normalitzats).

      - Tipus de sol·licitud: presentació telemàtica (accediu al tràmit)

 
g) Convocatòria de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) (enllaç a la convocatòria)
 
- Codi de la convocatòria: MOVESIII

- Termini per a presentar sol·licituds: del 5 de juny de 2021 al 31 de desembre de 2023.

- Documentació a presentar: els documents normalitzats i altres que estableix la convocatòria (obteniu els documents normalitzats).

- Tipus de sol·licitud: presentació telemàtica (accediu al tràmit)

h) Convocatòria de subvencions per establir nous punts de recàrrega per a vehicle elèctric, destinada a entitats públiques, dins el marc de l'impost sobre estades turístiques de les Illes Balears (enllaç a la convocatòria)

- Codi de la convocatòria: PRAL 20

- Termini per a presentar sol·licituds: de 24 de novembre de 2020 fins al 30 de juny de 2021 per a l'anualitat 2021,  i fins al 30 de juny de 2022 per a l'anualitat 2022.

- Documentació a presentar: els documents normalitzats i altres que estableix la convocatòria (obteniu els documents normalitzats).

-Tipus de sol·licitud: presentació telemàtica (accediu al tràmit).