Torna

Finestreta tramitació sobre subvencions d'energia

Passa 2. Sol·licitud  de la subvenció

1. La sol·licitud

La sol·licitud de subvenció s’ha de presentar de forma telemàtica a través del tràmit específic per a subvencions que s’ha de posar a disposició dels interessats a la web http://energia.caib.cat, que correspon a la pàgina web de la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic; tot això, sens perjudici del que estableix l’article 14.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

2. Convocatòries amb termini obert per presentar sol·licituds

Les convocatòries amb termini per presentar sol·licituds són les següents:

a) Convocatòria pública de subvencions per a la realització d'actuacions d'eficiència energètica en explotacions agropecuàries (enllaç a la convocatòria)

- Codi de convocatòria: EFIAGRO21

- Termini per a presentar sol·licituds: del 15 de juny al 31 de desembre de 2021.

- Documentació a presentar: els documents normalitzats i altres que estableix la convocatòria (obteniu els documents normalitzats).

- Tipus de sol·licitud: presentació telemàtica (accediu al tràmit).

b) Convocatòria de subvencions per a instal·lacions fotovoltaiques i microeòliques adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials (Programa Operatiu FEDER 2021-2027) (enllaç a la convocatòria)

- Codi de convocatòria: FOTEMPAR21

- Termini per a presentar sol·licituds: del 15 de gener al 30 de juliol de 2021.

- Documentació a presentar: els documents normalitzats i altres que estableix la convocatòria (obteniu els documents normalitzats).

- Tipus de sol·licitud: presentació telemàtica (accediu al tràmit).

c) Convocatòria pública de subvencions per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (Programa PREE) (enllaç a la convocatòria)

- Codi de la convocatòria: PREE

- Termini per a presentar sol·licituds: del 30 de desembre al 30 de juliol de 2021.

- Documentació a presentar: la que estableix la convocatòria (obteniu els documents normalitzats: sol·licitud i memòria resum).

-Tipus de sol·licitud: presentació telemàtica (accediu al tràmit).

d) Convocatòria de subvencions per establir nous punts de recàrrega per a vehicle elèctric, destinada a entitats públiques, dins el marc de l'impost sobre estades turístiques de les Illes Balears (enllaç a la convocatòria)

- Codi de la convocatòria: PRAL 20

- Termini per a presentar sol·licituds: de 24 de novembre de 2020 fins al 30 de juny de 2021 per a l'anualitat 2021,  i fins al 30 de juny de 2022 per a l'anualitat 2022.

- Documentació a presentar: els documents normalitzats i altres que estableix la convocatòria (obteniu els documents normalitzats).

-Tipus de sol·licitud: presentació telemàtica (accediu al tràmit).


e) Convocatòria de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES II) (enllaç a la convocatòria)

-Codi de la convocatòria: MOVES II
-Termini per a presentar sol·licituds: del  8 d'octubre de 2020 a l'1 d'octubre de 2021.
- Documentació a presentar: els documents normalitzats i altres que estableix la convocatòria (obtenir als documents normalitzats).

-Tipus de sol·licitud: presentació telemàtica (accediu al tràmit).