Torna

Centres educatius COVID

PERSONAL DOCENT I PAS

Actualment no està previst.

Sí, llevat de les de majors de 55 anys.

No, en aquest moments la seva feina és més important que mai.

No, els alumnes han d'anar al centre.

Sí.

Han de demanar la baixa i els substituiran.

Només als vulnerables que el test serològic els doni positiu.

No es modifica la permanència dins l’escenari A. Dins l’escenari B, per tal de garantir que els centres de secundària disposen d’hores suficients de guàrdia de professorat per atendre les necessitats de l’alumnat, les reunions d’òrgans col·legiats i de coordinació docent podran traslladar-se fora de l’horari de permanència setmanal. Passaran a formar part, per tant, de les hores de feina setmanals de còmput mensual i realitzar-se a distància. També es podran reassignar totes les hores lectives que no són d’atenció directa a l’alumnat que el centre consideri, excepte les dels majors de 55 anys.

La comissió de salut podrà demanar assessorament al Servei de Prevenció de Riscos Laborals.

No.

Impartir la seva àrea més les activitats complementàries i pati.

Els serveis de prevenció de riscos laborals han d'indicar allò que s'ha de fer en cada cas.

Sí, cada centre ha de tenir la seva comissió de salut.