Torna

Centres educatius COVID

FAMÍLIES I ALUMNES

Sí. En el cas que l'alumne no vagi a classes, s'ha de seguir el protocol d'absentisme. Les famílies no poden decidir no escolaritzar els seus fills, ni sol·licitar educació a distància.

Únicament poden entrar en cas de necessitat o per indicació del professorat o de l’equip directiu complint sempre les mesures de prevenció i higiene i, en cap cas, si presenten qualsevol símptoma compatible amb COVID-19, o es troben en aïllament per diagnòstic o en quarantena per contacte estret amb alguna persona amb diagnòstic confirmat.

Sí, si són convivents, és convenient.

Sí, si no ho fan s'ha de comunicar a l'inspector del centre.