Torna

Centres educatius COVID

FAMÍLIES I ALUMNES

Sí. En el cas que l'alumne no vagi a classes, s'ha de seguir el protocol d'absentisme. Les famílies no poden decidir no escolaritzar els seus fills, ni sol·licitar educació a distància.

Les famílies podran entrar dins l’edifici, complint sempre les mesures de prevenció i higiene i, en cap cas, si presenten qualsevol símptoma compatible amb la COVID-19, o es troben en aïllament per diagnòstic o en quarantena per contacte estret amb alguna persona amb diagnòstic confirmat.

Sí, si són convivents, és convenient.

Sí, si no ho fan s'ha de comunicar a l'inspector del centre.

En principi no es pot exigir aquesta documentació a les famílies perquè les vacunes no son obligatòries.

Es recomana que per motius sanitaris estiguin al mateix grup, ja que si un és positiu, l’altre té més possibilitats de ser-ho. Si estan en grups diferents s’haurien de posar en quarantena dos grups i no un. Així i tot, l’equip docent pot recomanar separar-los per motius pedagògics.

En general es recomana que es duguin a terme de manera telemàtica. 

Si es volen fer presencials, s’han de dur a terme preferentment a l’exterior i s’ha de garantir la distància mínima d’1,5 entre les persones.