Torna

Centres educatius COVID

desc_bitxo3.jpg Actualització: 3 de maig de 2021

Darreres novetats en normativa d'educació sobre la COVID-19.

desc_nou.png Informe EDUCOVID (del 10 de setembre de 2020 fins al 15 d'abril de 2021).

Novetats sobre ventilació de les aules a l'apartat sobre materials i recursos:

Orientacions sobre la ventilació dels centres educatius per fer front a la COVID-19 amb baixes temperatures a l'exterior.

Nous apartats:

EDUCOVID. Totes les novetats del centre coordinador EDUCOVID a les Illes Balears.

Informes EDUCOVID. Situació de la COVID-19 als centres educatius no universitaris de les Illes Balears.

- Vacunació. Estat actual del procés de vacunació entre el personal dels centres de les nostres Illes.

Informe EDUCOVID del primer trimestre de curs.

Informe EDUCOVID del segon trimestre de curs.

Resolució conjunta de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca i la Conselleria de Salut i Consum. (nova modificació 14 de novembre de 2020) Versió consolidada 3

Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 6 de juliol de 2020 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció i  contenció, coordinació i d’organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2020-2021. (BOIB num 119 de 7 de juliol)
 
Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 3 de setembre de 2020. (BOIB núm. 153 de 5 de setembre de 2020)
 
Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 25 de setembre de 2020 per la qual es modifica la Resolució conjunta de 3 de setembre de 2020 que modifica la Resolució conjunta de 6 de juliol de 2020 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció i contenció, coordinació i d’organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2020- 2021. (BOIB núm. 166 de 26 de setembre de 2020)
Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 10 de novembre de 2020 per la qual es modifiquen la Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 6 de juliol de 2020 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció i contenció, coordinació i d’organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2020-2021, així com les resolucions conjuntes de 3 i de 25 de setembre de 2020, que la modifiquen. (BOIB núm. 195 de 14 de novembre de 2020)
Instruccions del Director General de Planificació, Ordenació i Centres sobre les activitats complementàries i les sortides escolars i les jornades de portes obertes.

 
Manual del GestIB: Creació agrupaments únics per un determinat cas d'estudi.
 
Centre Coordinador EDUCOVID Illes Balears
Correus electrònics i telèfons per professionals dels centres de salut i centres educatius per gestió de casos COVID-19 als centres educatius.