Torna

Centres educatius COVID

ORGANITZACIÓ DELS ESPAIS

El criteri és separació d'1,5 metres entre alumnes que coincideix amb els 2,25 m2.

Sí, si es neteja entre l'un i l'altre grup.

S’han de prioritzar les reunions per videoconferència. Es permet de manera excepcional la realització de reunions als centres, si és possible a l’aire lliure, sense que se superi en cap cas ni la xifra de 50 assistents ni el 50% de l'aforament establert per a aquest espai. Sempre s’ha de garantir la distància mínima d’un metre i mig i s’ha d’utilitzar mascareta.

S'han de dur a terme com cada curs escolar, afegint les mesures de protecció i neteja. Si el centre manté en vigor acords de cessió d’espais amb altres entitats, s’haurà d’incorporar el compromís de complir amb aquestes mesures, i l’assumpció de les responsabilitats corresponents.

Es pot autoritzar excepcionalment per a aquest curs, prèvia petició del Consell Escolar.

En funció de les activitats a realitzar i sempre que sigui possible, es recomana la utilització d’espais a l’aire lliure. Un cop un grup hagi utilitzat un espai, s’ha de netejar abans que l’ocupi un altre grup.

Sí, cal llevar el mobiliari innecessari. La distribució de les taules ha de permetre que tothom segui, sense estar cara a cara, i com a mínim a un metre i mig.

Totes les situacions que donin lloc a un augment de la probabilitat de contagi s’haurien d'evitar. Si és possible controlar que al vestuari hi hagi 2-3 persones a la vegada mantenint la distància i amb mascareta, es pot utilitzar.

Dins el transport s’ha de dur mascareta, fins i tot els alumnes de segon cicle d'educació infantil. Els alumnes han de tenir un lloc fix assignat.