Torna

Centres educatius COVID

GRUPS ESTABLES DE CONVIVÈNCIA

Sí, els alumnes d'un grup estable poden compartir el material, el qual s'ha de desinfectar en acabar la jornada. A les sessions que es fan a aules compartides per diversos grups estables, s'ha de desinfectar després de cada sessió lectiva.

Els serveis d’escola matinera, menjador i altres serveis complementaris que impliquin la participació simultània d’alumnes de diferents grups estables, només es podran dur a terme quan es garanteixi que els grups estables es mantindran agrupats entre si, mantenint la distància d’un metre i mig entre ells i amb una distància de més de dos metres entre les diferents agrupacions de grups estables, si és possible amb elements físics que la garanteixin, com mampares.

Sí, ha de dur mascareta en tot moment i ha de procurar mantenir la distància de seguretat.

Talment com es fa a l'escola matinera o al menjador: només es podran dur a terme quan es garanteixi que els grups estables es mantindran agrupats entre si, mantenint la distància d’un metre i mig entre ells i amb una distància de més de dos metres entre les diferents agrupacions de grups estables, si és possible amb elements físics que la garanteixin, com mampares.

Els que el centre consideri imprescindibles, tenint en compte la premissa de limitar les entrades a les aules. Sempre s'ha de guardar la distància de seguretat i dur mascareta.

Cada centre ha d’establir com s’organitza en funció dels espais i nombre d’alumnes que fan religió.