Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Pla de labors amb visita d'inspecció d'ECA (TNI-031)

Aprovació del pla de labors anual d'una explotació minera

Codi SIA

208378

Persones destinatàries

Titulars d'explotacions mineres, directors facultatius

Termini per a resoldre i notificar

3 mesos per concessions i 2 mesos per autoritzacions

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Política Industrial

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Tràmit de sol·licitud d'inici

Requisits

La tramitació d'aquest procediment únicament es pot fer telemàticament.

Taxes

. - Targeta de crèdit o dèbit / Banc

Documentació a presentar

Termini màxim

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Unitat d'Informació i Tràmit - (UDIT)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Mines

C/ del Bastió d'en Sanoguera, 2. Tel.: 971176570 - Fax: 971176811

(consultesmines@dgindust.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Política Industrial

Finalitat

Tramitació del procediment

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar