Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Inscripció en el Registre Administratiu d'Instal·lacions de Producció per a les instal·lacions d'autoconsum de la modalitat amb excedents no acollides a compensació

Sol·licitud per a la inscripció a la secció segona del Registre Administratiu d'Instal·lacions de Producció d'Energia Elèctrica per a les instal·lacions d'autoconsum de la modalitat amb excedents no acollides a compensació .

Juntament amb la sol·licitud s'ha de presentar la documentació següent:

Còpia del contracte tècnic d'accés

Certificat emès per l'encarregat de la lectura (art. 39.1 c)

Informe del gestor de la xarxa (art. 39.1 d)

Codi SIA

1814104

Persones destinatàries

Titulars d'instal·lacions d'autoconsum de la modalitat amb excedents no acollides a compensació.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Inscripció en el registre de productors

Requisits

Juntament amb la sol·licitud s'ha de presentar la documentació següent:

Còpia del contracte tècnic d'accés

Certificat emès per l'encarregat de la lectura (art. 39.1 c)

Informe del gestor de la xarxa (art. 39.1 d)

Documentació a presentar

Sol·licitud

Còpia del contracte tècnic d'accés

Certificat emès per l'encarregat de la lectura (art. 39.1 c del Reial decret 413/2014, de 5 d'abril)

Informe del gestor de la xarxa (art. 39.1 d del Reial decret 413/2014, de 5 d'abril)

Termini màxim

6 mesos

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

C/ del Calçat, 2A (Polígon Son Valentí). Tel.: 971177706 - Fax: 971176308

(bcomas@energia.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic
Finalitat Tramitació del procediment
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional