Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Certificat tinença d'animals potencialment perillosos

Garantir la seguretat pública,estableixen la normativa bàsica per delimitar el règim de tinença dels animals potencialment perillosos.

Codi SIA

208145

Persones destinatàries

Els propietaris d'animals potencialment perillosos

Hauran d'esser majors d'edat.

Termini per a resoldre i notificar

3 mesos

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Servei de Ramaderia

Tràmits

X

Certificat tinença d'animals potencialment perillosos

Requisits

-

Documentació a presentar

fotocòpia DNI, passaport o NIE

(DNI, passaport o NIE en vigor en el moment de la sol·licitud)

Termini màxim

3 mesos

Forma de presentació

Les sol·licitud relatives a aquest procediment administratiu han de ser presentades mitjançant el seu tràmit telemàtic, al qual podeu accedir fent un "clic" al botó «Inicia un nou tràmit». Per poder fer aquest tipus d'enviaments, us heu d'identificar mitjançant algun dels sistemes que visualitzareu en iniciar el tràmit. Podeu consultar aquests sistemes en l'apartat d' «Identificació i signatura electrònica» de la Seu Electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Ramaderia

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Ramaderia

C/ Reina Constança, 4 . Tel.: 971176047 - Fax: 971176880

(ramaderia@dgagric.caib.es)

Observacions

Certificat de no haver estat sancionat per obtenir la llicència municipal per la tinença d'animals potencialment perillosos

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural
Finalitat Tramitació del procediment
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional