Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Seu Electrònica

Organigrama

Cap de servei

Cap de servei

Margalida Ferrer Marí

Delegació Territorial d'Educació a Eivissa i Formentera

Via Púnica, 23.

Visitar website