Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Consulta preliminar prèvia a una licitació

Preparar correctament la licitació i informar sobre els plans de contractació de l'òrgan corresponent, així com dels requisits que s'exigiran per a concórrer al procediment.

Codi SIA

2451449

Persones destinatàries

Operadors econòmics del mercat que es trobin en situació activa.

Termini per a resoldre i notificar

L'establert per l'òrgan de contractació en la consulta realitzada.

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

L'organ competent per materia

Tràmits

X

Presentació de proposicions

Requisits

Les que determini l'òrgan de contractació.

Documentació a presentar

Termini màxim

L'establert per l'òrgan de contractació.

Forma de presentació

Les sol·licitud relatives a aquest procediment administratiu han de ser presentades mitjançant el seu tràmit telemàtic, al qual podeu accedir fent un "clic" al botó «Inicia un nou tràmit». Per poder fer aquest tipus d'enviaments, us heu d'identificar mitjançant algun dels sistemes que visualitzareu en iniciar el tràmit. Podeu consultar aquests sistemes en l'apartat d' «Identificació i signatura electrònica» de la Seu Electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

L'organ competent per materia

Contacte

Servei o Secció responsable

Oficina d'Administració Electrònica

C. de l'Uruguai, s/n (Velòdrom Illes Balears). Tel.: 971177140

(aelectronica@caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament L’òrgan directiu (direcció general o secretaria general) competent per a la tramitació del procediment/servei
Finalitat Tramitació del procediment
Legitimació Compliment d'una obligació legal
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar