Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Enviament telemàtic de reformes anotades a la ITV (UDIT-169)

Inscriure les reformes efectuades en vehicles en l'arxiu de la ITV

Codi SIA

2870888

Persones destinatàries

Administracions que han de comunicar la inscripció de reformes de vehicles a l'arxiu de la ITV.

Només poden utilitzar aquest tràmit les estacions de servei o altres ITV.

Òrgan Instructor

Direcció General d'Indústria i Polígons Industrials

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General d'Indústria i Polígons Industrials

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 69517

(fabramo@udit.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General d'Indústria i Polígons Industrials

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar