Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Sol·licitud de renovació o duplicat de la llicència marítima recreativa per a embarcació

Aquest tràmit permet obtenir duplicats o renovar aquelles llicències on no hi ha cap canvi, és a dir, mantenen el mateix propietari/a i no s'ha modificat ni la matrícula ni el nom de l'embarcació.

MOLT IMPORTANT: per tramitar la llicència és imprecindible conèixer el NIB de l'embarcació. A l'apartat de documents relacionats hi ha un arxiu d'ajuda per localitzar el NIB.

Un cop finalitzat el tràmit, la persona interessada rebrà la llicència definitiva, en format PDF, a través del correu electrònic. Durant l'espera, el justificant de presentació servirà com a llicència provisional.

L'import de les llicències depèn de l'eslora de l'embarcació, si és menor o igual a 6 m serà de 32,21 €, si és major 62,80 €. Els duplicats són gratuïts.

Les expedicions de les noves llicències i les renovacions amb canvis, s'hauran de tramitar de forma presencial.

Codi SIA

2301964

Persones destinatàries

Persones i empreses

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Per a més informació veure l'apartat: llicència de pesca per a embarcació

Òrgan competent per a resoldre

Servei de Recursos Marins

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud de renovació o duplicat de la llicència de pesca marítima per embarcació

Requisits

Ser titular d'una llicència de pesca marítima d'embarcació emesa per la Conselleria o els consells insulars.

Abonar la taxa corresponent.

Documentació a presentar

Cap

Termini màxim

6 mesos

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Recursos Marins

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Recursos Marins

C/ de la Reina Constança, 4. Tel.: 971176100 - Fax: 971176804

(llicenciespesca@dgpesca.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Pesca i Medi Marí

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar