Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Sol·licitud de renovació o duplicat de la llicència marítima recreativa per a embarcació

Aquest tràmit permet obtenir duplicats o renovar aquelles llicències on no hi ha cap canvi, és a dir, mantenen el mateix propietari/a i no s'ha modificat ni la matrícula ni el nom de l'embarcació.

Un cop finalitzat el tràmit, d'aquí uns dies, la persona interessada rebrà la llicència definitiva, en format PDF, a través del correu electrònic. Durant l'espera, el justificant de presentació servirà com a llicència provisional.

L'import de les llicències depèn de l'eslora de l'embarcació, si és menor o igual a 6 m serà de 32,21 €, si és major 62,80 €. Els duplicats són gratuïts.

Les expedicions de les noves llicències i les renovacions amb canvis, s'hauran de tramitar de forma presencial amb cita prèvia (tel. 971 17 60 94).

Codi SIA

2301964

Persones destinatàries

Persones i empreses

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Per a més informació veure l'apartat: llicència de pesca per a embarcació

Òrgan competent per a resoldre

Servei de Recursos Marins

Tràmits

X

Sol·licitud de renovació o duplicat de la llicència de pesca marítima per embarcació

Requisits

Ser titular d'una llicència de pesca marítima d'embarcació emesa per la Conselleria o els consells insulars.

Abonar la taxa corresponent.

Documentació a presentar

Cap

Termini màxim

6 mesos

Forma de presentació

Les sol·licitud relatives a aquest procediment administratiu han de ser presentades mitjançant el seu tràmit telemàtic, al qual podeu accedir fent un "clic" al botó «Inicia un nou tràmit». Per poder fer aquest tipus d'enviaments, us heu d'identificar mitjançant algun dels sistemes que visualitzareu en iniciar el tràmit. Podeu consultar aquests sistemes en l'apartat d' «Identificació i signatura electrònica» de la Seu Electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Recursos Marins

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Recursos Marins

C/ de la Reina Constança, 4. Tel.: 971176100 - Fax: 971176804

(agrau@dgpesca.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General de Pesca i Medi Marí
Finalitat Tramitació del procediment
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional