Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Sol·licitud de renovació o duplicat de la llicència marítima recreativa per a embarcació

Aquest tràmit permet obtenir duplicats o renovar aquelles llicències on no hi ha cap canvi, és a dir, mantenen el mateix propietari/a i no s'ha modificat ni la matrícula ni el nom de l'embarcació.

MOLT IMPORTANT: per tramitar la llicència és imprecindible conèixer el NIB de l'embarcació. A l'apartat de documents relacionats hi ha un arxiu d'ajuda per localitzar el NIB.

Un cop finalitzat el tràmit, la persona interessada rebrà la llicència definitiva, en format PDF, a través del correu electrònic. Durant l'espera, el justificant de presentació servirà com a llicència provisional.

L'import de les llicències depèn de l'eslora de l'embarcació, si és menor o igual a 6 m serà de 32,21 €, si és major 62,80 €. Els duplicats són gratuïts.

Les expedicions de les noves llicències i les renovacions amb canvis, s'hauran de tramitar de forma presencial.

Codi SIA

2301964

Persones destinatàries

Persones i empreses

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Observacions

Per a més informació veure l'apartat: llicència de pesca per a embarcació

Òrgan competent per a resoldre

Servei de Recursos Marins

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud de renovació o duplicat de la llicència de pesca marítima per embarcació

Requisits

Ser titular d'una llicència de pesca marítima d'embarcació emesa per la Conselleria o els consells insulars.

Abonar la taxa corresponent.

Documentació a presentar

Cap

Termini màxim

6 mesos

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Recursos Marins

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Recursos Marins

C/ de la Reina Constança, 4. Tel.: 971176100

(llicenciespesca@dgpesca.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Pesca

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar