Torna

Salut sexual

  

Vulneració de la intimitat

Internet i les xarxes socials ens permeten noves formes de comunicació. Les persones estam envoltades d’ordinadors, tauletes, telèfons mòbils i altres dispositius electrònics amb accés a Internet. D’aquesta manera podem compartir missatges, vídeos i imatges; això suposa la possibilitat de mantenir relacions sexuals de forma virtual.

Un dels riscs de l’ús inapropiat d’aquestes tecnologies és la vulneració de la nostra intimitat, penjant fotos, vídeos, missatges... fets amb el nostre permís o sense i que mostren situacions que pertanyen  a la nostra intimitat.

L’article 18 de la Constitució espanyola garanteix el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. La vulneració d’aquest article es considera un delicte

Una pràctica freqüent que es du a terme a través d’aquestes tecnologies és el sèxting. El sèxting és l’acció d’enviar fotografies, vídeos o missatges de text sexualment explícites, mitjançant dispositius electrònics. És una forma de relacionar-nos sexualment que pot implicar risc.

Algunes persones fan sèxting per relacionar-se sexualment amb la seva parella sexual; en aquests casos, si la intimitat està assegurada, no ha de ser un problema.

Les persones amb baixa autoestima poden fer sèxting per ser més populars, aconseguir l’acceptació del grup o, senzillament, perquè no saben dir que no.

És més habitual del que pensam que les imatges, vídeos o missatges que qualcú ha compartit amb persones que considerava de la seva confiança acabin circulant per la xarxa i s’utilitzin per fer mal (xantatge, assetjament...) o acabin en pàgines de pornografia.

Un cop enviada una imatge és impossible controlar-la

El més segur és no compartir imatges, vídeos o missatges sexualment explícits, però en cas de fer-ho es pot disminuir el risc si s’evita que ens puguin identificar. En el cas de les fotografies i els vídeos el risc es pot disminuir ocultant la cara, els tatuatges i les marques personals, procurant que no es pugi identificar l’entorn (l’habitació, una mascota...).