Torna

Salut sexual

 
Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)

 

L’estudi Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) s’inicia com  estudi internacional el 1982 amb la iniciativa d’investigadors de tres països
(Finlàndia, Anglaterra i Noruega) que acordaren dissenyar un instrument comú que permetés conèixer els hàbits de vida relacionats amb la salut dels preadolescents i adolescents escolaritzats. Molt poc temps després, l’estudi va ser acollit com Estudi Col·laborador per l’Oficina Regional per a Europa de l’Organització Mundial de la Salut (WHO Collaborative Study) i en 1983-84 s’inicia la primera recollida de dades en aquests tres països, a més d’Àustria que s’acabava d’incorporar al projecte.

A partir de 1985, el HBSC ha permès conèixer les tendències evolutives en cadascun d’aquests països, determinats aspectes dels estils de vida dels adolescents, així com les comparacions entre ells. Amb el pas del temps, l’estudi ha anat incloent  més països europeus, així com països i territoris extraeuropeus (Austràlia, Canadà, Grenlàndia, USA). De la mateixa manera, Espanya ha participat en totes les edicions de l’estudi, a excepció de la inicial i la de 1997-98.

 
2014
Els adolescents espanyols: estils de vida, salut, ajust psicològic i relacions en els seus contextos de desenvolupament. Resultats de l’Estudi HBSC-2014 a Espanya
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promocion/saludJovenes/estudioHBSC/docs/HBSC2014/HBSC2014_ResultadosEstudio.pdf

2002-2014
Informe comparatiu de les edicions 2002-2006-2010-2014 de l’Estudi HBSC a Espanya
http://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promocion/saludJovenes/estudioHBSC/comparativoHBSC2002_2006_2010_2014.htm_2010_2014.pdf

2006
Resultats de l’Estudi HBSC-2006. ILLES BALEARS
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promocion/saludJovenes/estudioHBSC/baleares_hbsc.htm

2014
Resultats de l’Estudi HBSC-2014. ILLES BALEARS
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promocion/saludJovenes/estudioHBSC/docs/HBSC2014/Autonomico/HBSC2014_Baleares.pdf

2018
Resultats de l’Estudi HBSC-2018
La adolescencia en España: salud, bienestar, familia, vida académica y social

Prevalence of emergency contraceptive pill use among Spanish adolescent girls and their family and psychological profiles
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/75612/Prevalence%20of%20emergency.pdf?sequence=1&isAllowed=y