Torna

Salut sexual

      
Sexe segur

Les relacions sexuals són comportaments eròtics. Poden ser gratificants i plaents, però també poden no ser-ho. Perquè una relació sexual sigui satisfactòria, tant durant la relació com després, ha de ser: desitjada, consentida i segura.

Una relació sexual segura és aquella en què es minimitza el risc de patir:


Per  a cada un d’aquests riscs hi ha mesures que ens permeten minimitzar-los. Aplicar-les de forma correcta depèn d’una sèrie de  factors que poden influir, de manera important, en el nostre comportament. Aquest factors són els següents:

 • Infravaloració del risc personal.
 • Mancances en els coneixements dels riscs i de les mesures de prevenció.
 • Mancances d’habilitats per utilitzar els mètodes de prevenció.
 • Dificultats per accedir als mètodes de prevenció.
 • Dificultats per utilitzar les habilitats socials (comunicació efectiva) i l’assertivitat sexual.
 • Vivència negativa del preservatiu.
 • Consum d’alcohol o altres drogues.


Infravaloració del risc personal


Es refereix a la tendència natural de pensar que no estam en risc o que, si no ens ha passat res sense prendre mesures de prevenció, mai no ens passarà res. Les persones som vulnerables per naturalesa i reconèixer aquesta vulnerabilitat és un signe de bona salut. Només si ens reconeixem vulnerables podem prendre les decisions adequades per protegir-nos dels riscs.

Mancances en els coneixements de quins són els riscs i de les mesures de prevenció

És imprescindible saber quins són els riscs als quals ens exposam durant les relacions sexuals i quines són les mesures de prevenció. La informació ha de ser correcta i completa i per això és necessari que les fonts d’informació siguin fiables.  

Mancances d’habilitats per utilitzar els mètodes de prevenció

Les habilitats per utilitzar correctament els mètodes de prevenció també són imprescindibles. Des d’aquest punt de vista són importants les mesures de conservació i utilització, les dates de caducitat i la idoneïtat del mètode en cada situació.

Dificultats per accedir als mètodes de prevenció

Això pot passar quan l’encontre sexual és inesperat, per la inexistència de mètodes preventius en l’entorn proper o també quan l’accés als mètodes de prevenció és difícil a causa del preu o a l’accessibilitat al lloc de venda (sia perquè és lluny, per l’horari de venda...).  

És convenient anticipar-se a les situacions, pensar que és possible iniciar una relació sexual de forma inesperada i procurar tenir preservatius a mà. El preservatiu és l’únic mètode que protegeix de les ITS i dels embarassos no desitjats. Quan no es té un preservatiu a mà, es pot gaudir de la relació sexual sense penetració o posposar la relació.

Dificultats per utilitzar les habilitats socials (comunicació efectiva) i l’assertivitat sexual

Expressar els sentiments i les emocions és molt important. Una relació sexual ens ha de produir emocions i sentiments plaents. Si no és així, hem d’interpretar que alguna cosa no va bé i que estam en una situació de vulnerabilitat.

Les habilitats socials i l’assertivitat sexual són necessàries per parlar, abans de mantenir una relació sexual, i negociar l’ús del preservatiu. Algunes situacions poden influir de manera negativa a l’hora de fer servir aquestes habilitats:

 • La baixa autoestima o un estat negatiu en un moment determinat (tristesa, por, vergonya): les dues situacions condicionen la disposició a tenir relacions sexuals ja que poden ocasionar un desig excessiu de complaure i agradar. El desig excessiu de sentir amor i afecte, la tendència a cedir a la pressió, a la manipulació i al xantatge emocional, la por a perdre la parella sexual o a la seva reacció si no s’accedeix a tenir la relació o a tenir-la en les condicions que vol la parella sexual. La baixa autoestima també pot influir a l’hora de proposar l’ús del preservatiu.

 • Els rols de gènere tradicionals (actituds i comportaments que la nostra societat considera femenins i/o masculins): Els rols de gènere més tradicionals ens fan més vulnerables als riscs en les relacions sexuals. Aquesta forma de concebre com ha de ser el comportament de les dones i dels homes condiciona:

  • L’home: a demostrar la seva potència sexual a l’hora de rebutjar l’ús del preservatiu (vivència negativa del preservatiu com un obstacle); també sol tenir la necessitat de demostrar “superioritat” davant la dona (assumir riscs, ser agosarat, ús de la força...).

  • La dona: té tendència a la subordinació al desig masculí, a pensar que no està ben vist que proposi l’ús del preservatiu o que en dugui.

 • La manca d’aprenentatge d’habilitats socials i de conducta assertiva: comunicar-se de forma efectiva i assertiva és necessari en tots els àmbits en els quals ens relacionam (personal, laboral, d’oci...). En el cas de les relacions sexuals, això és especialment important ja que si no ho sabem fer som més vulnerables a l’hora de protegir els nostres drets, els nostres interessos i la nostra seguretat. Podem aprendre a comunicar-nos i a relacionar-nos de manera assertiva. La importància d’aquestes habilitats i el seu impacte en la qualitat de la nostra vida fa que sigui imprescindible cercar informació i, si cal, maneres d’entrenar-les.   

 

Vivència negativa del preservatiu

Es pot dir que és un clàssic considerar el preservatiu com un obstacle per sentir plaer (disminueix el contacte íntim, és incòmode...) i perquè la relació es desenvolupi sense interrupcions (trenca el moment, baixa l’erecció...).

Introduir el preservatiu en el joc sexual (n’hi ha de moltes mides, colors, textures...) i considerar que el preservatiu permet deixar-se dur amb més facilitat és signe de confiança i de bona entesa entre la parella sexual i dona tranquil·litat en els dies següents a la relació.

 

    

 
 
Consum d’alcohol o altres drogues

Sota l’efecte de l’alcohol i/o altres drogues, disminueix la nostra capacitat d’avaluar riscs, augmenten la impulsivitat i la confiança, disminueix la capacitat de control i minven les habilitats manuals per utilitzar el preservatiu.

Algunes drogues poden despertar actituds agressives i provocar relacions sexuals violentes. També pot disminuir la capacitat de detectar situacions perilloses i ens convertim en una presa fàcil per als agressors.