Torna

Salut sexual

Salut sexual

La sexualitat és una capacitat innata i un aspecte essencial de la nostra vida. Som éssers sexuats des d’abans del nostre naixement. De la mateixa manera que podem alimentar-nos, fer exercici físic o pensar,  també tenim la capacitat de comunicar-nos de forma eròtica amb nosaltres mateixos i amb altres persones. L’expressió de la sexualitat ens permet sentir plaer i benestar i contribueix a la realització personal i a la satisfacció general.

La sexualitat abasta el sexe, la identitat sexual, els rols de gènere, l’orientació sexual, l'erotisme, el plaer, la intimitat i la reproducció. La vivència de la sexualitat influeix de forma important en la nostra salut física i emocional. Per gaudir d’una bona salut és imprescindible una bona salut sexual, entesa com la capacitat de tenir experiències sexuals agradables i segures, lliures de coerció, discriminació i violència

"Amb tots els sentits"

Programa d’educació afectiva i sexual en l’àmbit educatiu

L’entorn educatiu ofereix un àmbit idoni per treballar l’afectivitat i la sexualitat com a elements essencials per al desenvolupament integral dels infants i adolescents, tal com recull la Llei d’igualtat de dones i homes aprovada el 28 de juliol de 2016 en el Parlament de les Illes Balears.

 

  carpeta-blava.pngAccés a la documentació