Torna

Salut sexual

 
Drets sexuals

Els drets sexuals són el resultat del consens entre nacions i es fonamenten en els drets humans a la vida, a la llibertat i a la seguretat. Es refereixen al dret de les persones a gaudir de la sexualitat amb llibertat i dignitat, d’una manera segura, responsable, sense pors ni vergonyes, segons cada manera de ser, sentir o pensar.

L’Associació Mundial per a la Salut Sexual (WAS), en el  XIII Congrés Mundial de Sexologia, que va tenir lloc a València, declarà per primera vegada els drets sexuals. Posteriorment, el 26 d’agost de 1999, en el XIV Congrés Mundial de Sexologia, duit a terme a Hong Kong, l’Assemblea General de la WAS va revisar i aprovar la declaració de drets sexuals actual.

Així mateix, la Federació Internacional de Planificació de la Família (IPPF) ha definit els drets sexuals de la manera següent:

  1. Dret a la igualtat. Totes les persones són iguals en dignitat i drets. Totes tenen dret al reconeixement social i a la protecció legal de les seves vides sexuals i reproductives.
  2. Dret a l'autonomia sexual. Totes les persones tenen dret a expressar i manifestar els seus desitjos, plaer, pràctiques, orientació i identitat sexual, a decidir lliurement sobre la seva vida sexual en un marc ètic no discriminatori i respectuós amb els drets d’altres persones i amb la capacitat evolutiva dels infants.
  3. Dret a la llibertat i a la integritat corporal, Totes les persones tenen dret que es respecti la seva integritat física, psíquica i moral, a viure lliures de risc i de qualsevol violència, intimidació o coerció que atempti contra la seva llibertat i benestar sexual i corporal.
  4. Dret a decidir sobre les diferents opcions reproductives. Totes les persones tenen dret a adoptar decisions relatives a la seva vida reproductiva, a determinar lliurement si volen tenir fills o no i el moment i la freqüència.
  5. Dret a la informació. Totes les persones tenen dret a disposar i accedir a una informació completa, clara i veraç per prendre decisions autònomes sobre la seva vida sexual i reproductiva i exercir plenament els seus drets.
  6. Dret a l’educació sexual. Totes les persones tenen dret a rebre una educació sexual de qualitat, lliure d’estereotips i prejudicis morals, ideològics o religiosos, que afavoreixi una vivència positiva i saludable de la sexualitat.
  7. Dret a l’atenció i protecció de la salut sexual i reproductiva. Totes les persones tenen dret a gaudir del més alt nivell de salut sexual i de salut reproductiva com a components centrals del seu benestar i, per tant, a accedir a serveis de salut que ofereixin una atenció integral i de qualitat.
  8. Dret a la privacitat i la confidencialitat. Totes les persones tenen dret al respecte a la seva privacitat i intimitat, així com a la confidencialitat quan proporcionen informació sobre la seva vida sexual i reproductiva.
  9. Dret a optar per les diverses maneres de convivència. Totes les persones tenen dret a triar la forma de convivència que considerin més adequada amb la relació afectiva, igualitària que hagin establert, i a gaudir dels mateixos drets socials i legals.
  10. Dret a la participació i llibertat d'opinió. Totes les persones tenen dret a exercir la llibertat de pensament, opinió i expressió de les seves idees, així com d’associar-se per participar en el desenvolupament de les polítiques que determinen el seu benestar sexual i reproductiu

Cada any, el 4 de setembre es commemora el Dia Mundial de la Salut Sexual