Torna

Salut sexual

  

L'erotisme

L’erotisme és la capacitat que tenim els éssers humans de sentir i provocar desig i plaer sexual. Fa referència a l'expressió d’allò que és sexual: les fantasies, els desitjos, els sentiments i les conductes. En la forma d’expressió eròtica entren en joc molts de factors; alguns són inherents a la persona (personalitat,autoestima, coneixements, valors i creences, imaginari eròtic i preferències sexuals...) i d’altres ho són al context social i cultural. L’erotisme és una qüestió individual, influenciada per l’entorn en què viu la persona. En aquest sentit, algunes cultures han fet de l’erotisme una religió, mentre d’altres l’han convertit en una cosa vergonyosa o pecaminosa.

La manera amb la qual una persona s’expressa eròticament forma part del seu estil de vida, en un moment donat i en un context determinat

L'erotisme és també una forma de comunicació especial, la comunicació relacionada amb tot allò que és sexual: la identitat i l’expressió de gènere i la forma d’expressar els afectes sexuals (el desig, l’atracció, l’enamorament i l’amor).

Convé diferenciar entre erotisme i pornografia. L’erotisme suggereix, amb més o menys picardia, mentre que la pornografia mostra actes sexuals. En la pornografia les zones erògenes se solen reduir als genitals i les pràctiques sexuals al coit. En comptes d’acariciar, els actors i les actrius escenifiquen diferents formes de manipulació del cos.

La manera d’expressar l’eròtica té una influència molt important, gairebé essencial, en la manera que cada persona viu la seva sexualitat. Algunes persones saben gaudir d’aquesta capacitat, mentre d’altres la poden arribar a reprimir de forma important. Això és així perquè és difícil deslligar l’erotisme que desprèn una persona de la seva capacitat per donar-se el permís de gaudir de la vida (i de la sexualitat) amb alegria, amb el joc, la provocació, la insinuació o el coqueteig.

Erotitzar significa crear les condicions perquè una determinada persona o situació adquireixi la condició d’eròtica. Les persones tenim la capacitat d’erotitzar-nos, d’erotitzar una altra persona, ambients o coses.

En el joc eròtic, alguns aspectes són especialment importants:


Enllaços relacionats