Torna

Salut sexual

 
Publicacions de l'Institut de la joventut (INJUVE)

L’Institut de la Joventut és un organisme públic, adscrit al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, l’activitat principal del qual es dirigeix a promoure actuacions en benefici de la joventut.

2005
Joves i sexe: l’estereotip que obliga o el ritu que identifica
És un estudi que va més enllà de la pura aproximació descriptiva del comportament sexual dels joves i adolescents. Profunditza en tot l’entramat de valors, opinions, temors i creences, que conformen les actituds dels al·lots i les al·lotes davant el sexe, un aspecte bàsic en el seu trànsit cap a la personalitat adulta i també en la seva manera de viure la joventut.
http://www.injuve.es/observatorio/salud-y-sexualidad/jovenes-y-sexo-el-estereotipo-que-obliga-y-el-rito-que-identifica-fad

2010
Joventut en Xifres
Recull de forma sistematitzada la informació estadística i la de l’enquesta sobre joventut. L’apartat de salut inclou indicadors sobre: casos de SIDA, interrupció voluntària de l’embaràs i ús de mètodes anticonceptius.
http://www.injuve.es/observatorio/salud-y-sexualidad/salud-ive-metodos-anticonceptivos

Joves i diversitat sexual. Sondeig d’opinió INJUVE
Conclusions i principals resultats. Aquest sondeig recull les opinions expressades sobre sexualitat, diversitat afectivo-sexual i drets de les persones Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals (LGTB) per una mostra representativa de la joventut espanyola.
http://www.injuve.es/observatorio/salud-y-sexualidad/jovenes-y-diversidad-sexual

2016
Informe Joventut a Espanya 2016
Al llarg de tres dècades, els informes INJUVE han permès disposar d’una imatge molt precisa de com ha anat transformant-se la realitat juvenil durant tot aquest temps.
El punt 4 del capítol 6 (La construcció de la subjectivitat juvenil. Experiències i estils de vida entre els joves), tracta sobre la producció de la intimitat i la vida sexual dels joves.
http://www.injuve.es/observatorio/demografia-e-informacion-general/informe-juventud-en-espana-2016

Revista d’Estudis de Joventut 111. Joves i identitats
S’aborda la possible influència de las TIC en la generació d’identitats sexuals a partir de la pregunta: És real que las TIC influeixin en la identitat sexual? Els nous moviments queer i asexualitat, en forma de reivindicacions, se sustenten en les xarxes, però les xarxes són generadores d’identitat en un sentit més ampli.
http://www.injuve.es/observatorio/salud-y-sexualidad/revista-de-estudios-de-juventud-111-jovenes-e-identidades


2019
Revista de estudiós de Juventud 121. Promoción de la salud y bienestar emocional en los
adolescentes
https://www.injuve.es/observatorio/salud-y-sexualidad/revista-de-estudios-de-juventud-121-promocion-de-la-salud-y-bienestar-emocional-en-los-adolescentes


2022
Revista de Estudios de Juventud 125. Violencia de genero en la juventud
https://www.injuve.es/observatorio/familia-pareja-e-igualdad-de-genero/revista-de-estudios-de-juventud-125-violencia-de-genero-en-la-juventud

Violencia de género en los jóvenes
https://www.injuve.es/observatorio/familia-pareja-e-igualdad-de-genero/la-violencia-de-genero-en-los-jovenes