Torna

Salut sexual

  

LA SEXUALITAT EN LA PUBERTAT I L’ADOLESCÈNCIA


La pubertat i l’adolescència són etapes de transició de la infància a l’edat adulta. La pubertat comença aproximadament a l’edat de 10 anys i acaba a la de 13, quan es comença l’adolescència, que finalitza devers l’edat de 19 anys.

En la pubertat s’inicia el procés de canvis físics i hormonals que permeten la transformació del cos infantil en un cos adult, cap al final de l’adolescència. Aquests canvis preparen l’organisme per a la reproducció i per gaudir del plaer sexual adult.

El cos de les nines i dels nins canvia:

 • El pubis i les aixelles s’omplen de pèl.
 • Surten granets a la cara i a l’esquena (acne).
 • Els genitals interns i externs es desenvolupen.
 • Comença el cicle menstrual (menarquia).
 • A les nines, els creixen els pits i se’ls eixamplen els malucs.
 • Es produeixen les primeres ejaculacions (espermarquia).
 • Als nins, els canvia la veu i se’ls eixamplen les espatlles.

Com en qualsevol etapa de la vida, és molt important aprendre a relacionar-se amb el cos sense vergonya ni por, amb naturalitat i respecte

Els canvis corporals propis d’aquestes etapes solen produir desconcert i tant els al·lots com les al·lotes fan valoracions del seu propi cos, considerant diferents criteris:

 • la forma com es viu el cos, especialment la relació amb les zones íntimes
 • l’opinió d’altres persones, sobretot del grup d’iguals
 • els estereotips socials de bellesa
 • els estereotips socials de masculinitat i feminitat

La vivència de la sexualitat en aquests moments de la vida és intensa, apassionada i aclaparadora

El desenvolupament psicosexual es caracteritza per:

En la pubertat i l’adolescència, les amistats tenen una importància cabdal. Els al·lots i les al·lotes s’identifiquen amb el seu grup d’iguals, hi comparteixen pensaments i preocupacions i senten que el grup els comprèn millor que ningú. Junts comparteixen experiències noves i el trànsit cap a la identitat adulta. El grup d’iguals compleix un paper destacat com a suport afectiu i protector, i actua com a marc de referència per al desenvolupament de valors, actituds i creences.

Dir no és gairebé una heroïcitat

La por de perdre una amistat o l’exclusió del grup d’iguals pot fer que s’iniciïn en les relacions sexuals o mantenguin relacions sexuals, encara que no els vengui de gust, només per la pressió que el grup exerceix. La pressió del grup pot ser explícita (verbal) si incita directament una persona a mantenir relacions sexuals, però moltes vegades és una pressió implícita, en la qual tots coneixen les maneres d’actuar del grup i no es plantegen fer quelcom diferent.

Per sentir l’acceptació del grup i de les amistats es pot renunciar a comportar-se segons les idees pròpies, fer coses amb les quals no s’està d’acord, i fins i tot posar-se en risc

Per això, en la pubertat i l’adolescència són especialment importants les habilitats de relació. Cal que els al·lots i les al·lotes entenguin i sentin que una persona és amiga si els respecta i els dona suport. També és important que aprenguin a actuar d’acord amb el que senten i pensen vertaderament, sense por de dir “no”.

L’adolescència ofereix l’oportunitat de decidir sobre la pròpia vida

Devers l’edat de 13 anys es redissenya el cervell (J. A. Marina, filòsof); això converteix la pubertat i l’adolescència en etapes privilegiades en les quals la persona té una gran capacitat d’aprenentatge, es conformen els valors i interessos propis i es decideix la forma de viure la vida.

La pubertat i l’adolescència són etapes especialment idònies per aprendre sobre les implicacions que la sexualitat adulta suposa en el benestar i la salut

Per viure la sexualitat amb naturalitat, plaer i satisfacció poden ser útils aquests consells:

TRETS MÉS RELLEVANTS DEL DESENVOLUPAMENT PSICOSEXUAL EN LA PUBERTAT I L’ADOLESCÈNCIA

De 10 a 13 anys

 • Es produeixen els canvis hormonals i físics: pèl púbic i a les aixelles, acne, canvis en els genitals i capacitat de procrear (ovulació i espermatozoides). En el cas de les nines, primerament apareix el botó mamari i posteriorment creix el pit, també s’eixamplen els malucs. Els nins tenen petites ejaculacions involuntàries durant els períodes del son. Aquestes ejaculacions responen a un mecanisme automàtic natural i no solen anar acompanyades d’orgasme.
 • Apareix interès i, algunes vegades preocupació, pels canvis que es produeixen en el cos i per les noves sensacions.
 • Es manifesta de forma clara l’orientació del desig i la identitat de gènere. La identitat de gènere ja es pot haver manifestat en la infància.
 • Devers l’edat de 13 anys es fan preguntes i cerquen informació sobre les relacions sexuals i les mesures de prevenció. Aquestes preguntes se solen consultar a la família o a l’entorn més proper, si prèviament hi ha hagut una bona comunicació. Si no és així, recorren a les amistats o a Internet.
 • Comencen les relacions d’autoerotisme (masturbació).

De 13 a 19 anys

 • Es produeix interès per ressaltar el propi atractiu. L’ús de les xarxes socials implica que publiquin imatges amb freqüència i que valorin el seu atractiu en funció de les respostes dels seguidors i seguidores.
 • S’experimenten amb intensitat els afectes sexuals (desig, atracció, enamorament i amor). Sorgeixen els primers enamoraments i el flirteig forma part de les relacions.
 • Augmenten les relacions eròtiques individuals (masturbació) i en parella, i se sol produir la primera relació coital.
 • La necessitat d’independència és molt elevada. Es dona molta importància a les relacions d’amistat i de grup, i això influeix en la forma i el moment en què es duen a terme les relacions sexuals.
 • Les preguntes a la família disminueixen. La informació se cerca a Internet o en les amistats.
 • Augmenta l’interès pels riscs derivats de les relacions sexuals i per les mesures de prevenció. La preocupació per evitar un embaràs no desitjat és importat, tant per als al·lots com per a les al·lotes i se cerca informació sobre mètodes anticonceptius. Les infeccions de transmissió sexual també són un motiu de preocupació.


Podeu trobar més informació sobre afectivitat i sexualitat en la pubertat i l’adolescència a:

go.gifPalmajove. Centre d’informació gratuït per a joves. Ajuntament de Palma

go.gifCanal salut. Generalitat de Catalunya

go.gifFormajoven. Junta d’Andalusia

go.gifCentro joven de anticoncepción y sexualidad. Comunitat de Madrid

go.gifSexumuxu. Govern Basc

go.gifColectivo Harimaguada. Materials didàctics