Torna

Normativa de funció pública, acords i pactes sindicals

ANY DATA ORDRE CONSELLERIA

NÚM.

BOIB

DATA

BOIB

NÚM.

DISP.

PÀG.

BOIB

1994 19/11/1994 Obres Públiques i Ordenació del Territori 143 22/11/1994 23313 11013
1994 Obres Públiques i Ordenació del Territori (Junta d'Aigües) 143 22/11/1994 23318 11021
1994 16/12/1994 Cultura, Educació i Esports 156 22/12/1994 26150 12163
1994 29/11/1994 Economia i Hisenda 156 22/12/1994 25888 12170
1994 25/10/1994 Agricultura i Pesca 156 22/12/1994 25885 12174
1994 28/10/1994 Governació 157 24/12/1994 25899 12331
1994 30/09/1994 Sanitat i Seguretat Social 158 27/12/1994 26360 12449
1994 29/11/1994 Presidència 159 29/12/1994 26618 12503
1995 29/12/1994 Turisme 4 10/01/1995 116 173