Torna

Normativa de funció pública, acords i pactes sindicals

DESENVOLUPAMENT NORMATIU: RÈGIM DISCIPLINARI

Decret 32/2020, de 5 d'octubre, pel qual es regula el règim disciplinari de la funció pública de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears