Torna

Normativa de funció pública, acords i pactes sindicals

DESENVOLUPAMENT NORMATIU: PERSONAL EVENTUAL

Decret 107/1995, de 21 de setembre, pel qual s'estableixen normes d'aplicació al personal inclòs en l'àmbit de l'art.9 de la Llei 2/1989