Torna

Normativa de funció pública, acords i pactes sindicals

INFORMES SOBRE PRINCIPIS CONSTITUCIONALS I DRETS FONAMENTALS
Informe lactancia acumulada i excedencia per cura de fills.pdf Informe relatiu a l'accés a expedients administratius ja acabats que contenen dades relatives a la intimitat per part de persona no interessada en el procediment.