Torna

Normativa de funció pública, acords i pactes sindicals

DESENVOLUPAMENT NORMATIU: FORMACIÓ

Decret 191/1996, de 25 d'octubre, pel qual es regulen les condicions generals de les activitats formatives

Ordre del conseller de la Funció Pública i Interior, de 18 de novembre de 1996, per la qual s'aprova el barem de retribucions de les activitats formatives que organitza l'IBAP

Decret 31/2012, de 13 d'abril, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Escola Balear d'Administració Pública