Proves d'accés a CFGS

Part comuna

 

Part específica


ENUNCIATS CATALÀ

 

ENUNCIATS CASTELLÀ

 


Temaris

 

Part comuna

Llengua catalana | Llengua castellana | Anglès 

Part específica

Biologia | Ciències de la terra i mediambientals | Dibuix tècnic | Economia | Educació física | Física | Geografia | Llengua estrangera - alemany | Llengua estrangera - francès | Matemàtiques | Psicologia | Química | Tecnologia industrial | Tecnologies de la informació i la comunicació

© Govern de les Illes Balears