Torna

Formació Professional

Convalidacions

 

Us informam que, en matèria de convalidacions, el Ministeri d'Educació, Cultura i Esports prepara una modificació de la normativa reguladora de les convalidacions aplicables als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu.

 

El Ministeri vol donar una passa més cap a la simplificació normativa i ha preparat un procediment de registre de sol·licituds de convalidacions dels estudis d'FP que són competència seva. Aquest procediment es duu a terme des dels centres educatius mitjançant la seu electrònica, a la qual no tenen accés els particulars.

 

Fitxers adjunts:

  • Díptic de convalidacions
  • Guia per als centres
  • Procediment del MECD

 

NOTA:

1.   Les sol·licituds s'han d'introduir al sistema abans del 30 d'octubre.

2.   Si es tracta de sol·licituds de convalidació de mòduls que afecten els cicles que comencen més tard de la data esmentada, com per exemple els següents

  • organització temporal especial,
  • FP a distància,
  • proves lliures,

 

S'ha de comunicar a la DGFPFP justificant feafentment el motiu de la demora. Des de la DGFPFP ho comunicarà al Ministeri perquè obri la plataforma per fer efectiu el tràmit de sol·licitud pendent. Aquesta comunicació s'ha d'enviar a la següent adreça electrònica: orientacio@dgfpfp.caib.es

 

Documents

 

PDF Díptic Convalidacions.

PDF Guia Centre.

PDF Procediment MECD

 

© Govern de les Illes Balears