Torna

Formació Professional

Admissió FP Intesiva Curs 2022-2023

     Novetats admissió FP Intensiva

El procediment per a la sol·licitud d’admissió es durà a terme mitjançant el tràmit telemàtic, al qual es podrà accedir des de la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors: fp.caib.es

El procediment d’admissió serà preferentment telemàtic i únicament es podrà tramitar de manera presencial en casos excepcionals. 

En aquest sentit, es recomana que totes les persones que hagin de fer el tràmit d’admissió estiguin donats d’alta en algun dels dos mètodes d’autenticació per poder-lo fer:

- Usuari Gestib

- Autenticació mitjançant Cl@ve

     Resolució del procediment d'admissió

PDF Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 12 de maig de 2022 per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament dels ensenyaments de formació professional dual del sistema educatiu, en règim intensiu, que s’han d’impartir durant el curs 2022-2023 (19/05/2022)

Pàgina Web Normativa General d'FP Intensiva

       Tràmit d'admissió

Tràmit Ordinari: De l'1 al 30 de juny

Tràmit tancat

  

   Publicació de llistes

A partir del 11 de juliol

 

        Llinatges de desempat

El llinatge de desempat: Pendent de sorteig dia 7 de juliol

 

      Calendari del procés d'admissió

PDF Calendari del procés (12/05/2022)

 
 

     Oferta Formativa

Pendent

 

      Tríptic d'Admissió

PDF Descarrega el tríptic

     Documentació

Pàgina Web Secció de documents d'FP Intensiva

© Govern de les Illes Balears