Torna

Formació Professional

ADMISSIÓ FP INTENSIVA CURS 2022-23

NOVETATS

El procediment per a la sol·licitud d’admissió es durà a terme mitjançant el tràmit telemàtic, al qual es podrà accedir des de la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors.

El procediment d’admissió serà preferentment telemàtic i únicament es podrà tramitar de manera presencial en casos excepcionals. 

En aquest sentit, es recomana que totes les persones que hagin de fer el tràmit d’admissió estiguin donats d’alta en algun dels dos mètodes d’autenticació per poder-lo fer:

- Usuari Gestib

- Autenticació mitjançant Cl@ve

 

Accessos directes

> Recuperació de contrasenya Gestib
> Alta al registre Cl@ve

RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ

> Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 12 de maig de 2022 per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament dels ensenyaments de formació professional dual del sistema educatiu, en règim intensiu, que s’han d’impartir durant el curs 2022-2023 (19/05/2022)

> Normativa General d'FP Intensiva

 

TRÀMIT D'ADMISSIÓ

Tràmit Ordinari: De l'1 al 30 de juny. Tràmit tancat

Places vacants Setembre: Contanctau directament amb els centres educatius que tenen vacants

PUBLICACIÓ DE LLISTES

A partir de l'11 de juliol

 

LLINATGE DE DESEMPAT

El llinatge de desempat: Sánchez Cedeño

 

CALENDARI PROCÉS D'ADMISSIÓ

> Calendari del procés (12/05/2022)

 

OFERTA FORMATIVA

> Oferta formativa curs 2022-23

 

TRÍPTIC D'ADMISSIÓ

> Tríptic de l'oferta formativa Curs 2022-23 (31/05/2022)

 

DOCUMENTACIÓ

> Secció de documents d'FP Intensiva

 

 

© Govern de les Illes Balears