Torna

Formació Professional

Telèfons contacte FP                

Servei d'Oferta Formativa i Infraestructures                   971177772

Servei de Planificació i Participació                                971177773

Secció d'Educació de Persones Adultes                           971177775

Institut de les Qualifacions Professionals (IQPIB)            971177774

© Govern de les Illes Balears