Torna

Formació Professional

Telèfons contacte FP                 

Punt d'Orientació Acadèmica i Professional
971 17 78 59

Adreçat a preguntes sobre la formació professional (acreditació d’experiència laboral, certificats de professionalitat i cicles formatius d’FP).

Altres telèfons de la Direcció General de Formació Professional:

Departament de Formació Professional i Formació del Professorat

971177771

Servei d'Oferta Formativa i Infraestructures

971177772

Servei de Planificació i Participació

971177773

Secció d'Educació de Persones Adultes

971177775

Institut de les Qualifacions Professionals (IQPIB)

971177774

© Govern de les Illes Balears