Torna

Formació Professional

Tornar al llistat de notícies

01/12/2014

Resolució de la directora general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional de 23 d’octubre de 2014 per la qual es dicten instruccions per a l’avaluació dels mòduls del primer curs d’un cicle formatiu que els alumnes que promocionen al segon curs tenen pendents de superar.

Resolució de la directora general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional de 23 d’octubre de 2014 per la qual es dicten instruccions per a l’avaluació dels mòduls del primer curs d’un cicle formatiu que els alumnes que promocionen al segon curs tenen pendents de superar.

Per a més informació podeu descarregar el següent document

© Govern de les Illes Balears