Torna

Formació Professional

Convocatòria programes FP Bàsica Ajuntaments 2015-2016

 

Resolucions

 

Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 29 d'octubre de 2015 per la qual es convoquen ajuts econòmics per desenvolupar els programes de formació professional bàsica en corporacions locals durant el curs 2015-2016

 

Resolución del consejero de Educación y Universidad de 29 de octubre de 2015 por la cual se convocan ayudas económicas para desarrollar los Programas de Formación Profesional Básica en corporaciones locales durante el curso 2015-2016

 

Annexos català

 

PDF Annex 5 - Oferta programes FP bàsica
Annex 6 - Criteris de valoració:

      Fulla de Càlcul Mallorca

      Fulla de Càlcul Menorca

      Fulla de Càlcul Eivissa i Formentera
Editor de Text Annex 7 - Sol·licitud
Editor de Text Annex 8 - Declaració responsable
PDF Annex 9 - Despeses subvencionables
Fulla de Càlcul Annex 10 - Pressupost de despeses
Editor de Text Annex 11 - Compromís de col·laboració

Editor de Text Annex 12 - Acceptació subvenció

Fulla de Càlcul Annex 13 - Compte justificatiu

Editor de Text Annex 14 - Model de memòria dels mòduls d'FP bàsica generals

Editor de Text Annex 15 - Model de memòria dels mòduls d'FP Bàsica específics

PDF Annex 16 - Orientacions sobre els espais per impartir els programes

Editor de Text Annex 17 - Compromís incorporació

Editor de Text Annex 18 - Relació d'alumnes al centre de treball

Editor de Text Certificat d'hores, professorat i alumnes

 

Annexos castellà

 

PDF Annex 5 - Oferta programes FP bàsica
Annex 6 - Criteris de valoració:

      Fulla de Càlcul Mallorca

      Fulla de Càlcul Menorca

      Fulla de Càlcul Eivissa i Formentera
Editor de Text Annex 7 - Sol·licitud
Editor de Text Annex 8 - Declaració responsable
PDF Annex 9 - Despeses subvencionables
Fulla de Càlcul Annex 10 - Pressupost de despeses
Editor de Text Annex 11 - Compromís de col·laboració

Editor de Text Annex 12 - Acceptació subvenció

Fulla de Càlcul Annex 13 - Compte justificatiu

Editor de Text Annex 14 - Model de memòria dels mòduls d'FP bàsica generals

Editor de Text Annex 15 - Model de memòria dels mòduls d'FP Bàsica específics

PDF Annex 16 - Orientacions sobre els espais per impartir els programes

Editor de Text Annex 17 - Compromís incorporació

Editor de Text Certificat d'hores, professorat i alumnes

© Govern de les Illes Balears