Torna

Plans de formació de l'EBAP

FIOP

Calendari d'inscripció del Pla per a la Formació i la Integració en l’Ocupació Pública de Persones amb Discapacitat (FIOP) de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) per al segon semestre de l’any 2021

El termini d’inscripció per a la formació d’aquest segon semestre serà de dia 24 de maig a dia 1 de juny, ambdós inclosos.