Torna

Portal de la Direcció General de Dependència

Com es pot accedir al servei d'atenció primerenca

 atprimerenca.gif

  • Mitjançant sol·licitud del pare, mare o persona que exerceixi la tutela o la guarda
  • Mitjançant derivació dels profesionals de salut
  • Mitjançant derivació dels  professionals de l’àmbit educatiu i social

 

Per accedir al model de sol·licitud, i a altres models d'utilitat a aquest efecte, clicau als enllacos següents:

 - Sol·licitud del servei d'atenció primerenca

 - Declaració jurada d'un dels tutors legals

- Catàleg de serveis

- Tríptic SVAP