Torna

Deute

Tornar al llistat de notícies

21/10/2020

Endeutament llarg termini 2020

 

 

 

 


 

 

 

Préstec amb el Fons de finançament a comunitats autònomes, compartiment Facilitat financera de l'any 2020

 

L'any 2020, l'Administració de la Comunitat Autònoma ha formalitzat un contracte de préstec a 12 anys, amb 4 anys de carència,  amb l'Institut de Crèdit Oficial (ICO), en representació de l'Administració General de l'Estat, amb càrrec al Fons de finançament a comunitats autònomes, compartiment Facilitat financera .

Actualment, l'import  nominal formalitzat és de 1.437.560.000 €, que es desglossa en:

 

Tram I: 1.232.010.000 €, per cobrir els venciments de deute del primer al quart trimestre de 2020.

Tram II: 12.720.000 €  per finançar les devolucions de les liquidacions negatives del sistema de finançament de 2008 i de 2009, corresponents als desemborsaments del primer al quart trimestre de 2020.

Tram III dèficit 2019, que es desglossa en:

81.000.000 €, per finançar el primer tram de la desviació de l’objectiu de dèficit de 2019 pendent de finançar per la Comunitat Autònoma. Alhora, aquest tram es desglossa en:

     - Tram A: fins 48.000.000 €, per finançar la desviació de l’objectiu del dèficit de l’exercici 2019        pendent de finançar per l’impacte del canvi del SII IVA.

      - Tram B: 33.000.000 €, per finançar la resta de desviacions de l’objectiu del dèficit de l’exercici 2019 pendent de finançar.

52.000.000 €, per finançar el segon tram de la desviació de l’objectiu de dèficit de 2019 pendent de finançar per la Comunitat Autònoma.

Tram III dèficit 2020: 59.830.000 €, per finançar l’objectiu de dèficit de 2020 (0,2% sobre PIB regional)

 


Necessitats de finançament Import nominal Data signatura Tipus d'interès fix
1r trimestre 2020    798.730.000 € Contracte: 17/02/20 0,315%
2n trimestre 2020     86.950.000 € 1a addenda:27/03/2020 0,584%
Primer tram desviació objectiu dèficit 2019     81.000.000 € 2a addenda:10/06/2020 Tram A 48.000.000 €: 0%
Tram B 33.000.000 €: 0,584%
3r trimestre 2020    288.190.000 € 3a addenda:29/06/2020 0,267%
4t trimestre 2020     70.860.000 € 4a addenda:16/10/2020  0,044%
Objectiu dèficit 2020 (0,2% PIB)     59.830.000 € 5a addenda: 11/11/2020

0,044%

Segon tram desviació objectiu dèficit 2019     52.000.000 € 6a addenda: 14/12/2020

0,044%

Total 1.437.560.000 €

 


 

 

 

Negociacions bilaterals préstecs llarg termini 2020

En el marc de les autoritzacions del Consell de Govern de 14 de febrer de 2020, del Consell de Ministres de 24 de març de 2020 i de la Secretaria General del Tresor i Finançament Internacional del Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital d'11 de juny de 2020, i després d'un procés de negociació bilateral, l'Administració de la Comunitat Autònoma ha tancat les operacions de préstec amb entitats financeres següents:

 
Entitat Nominal Venciment Amortització Fix/Variable Tipus d'interès ofert Tipus fixat Període d'interès Comissions
Abanca       100.000.000 €  Juny 2030  Bullet Variable Euribor 3 mesos més marge s/Tresor +16 pb Euribor a 3 mesos + 0,82% Trimestral No
Liberbank       100.000.000 €  Juny 2030  Bullet Fix Tresor +17 pb 0,628% Anual No
Bankia         75.000.000 €  Juny 2030  Bullet Fix Tresor +19 pb 0,657% Semestral No
Santander         40.000.000 €  Juny 2030  Bullet Fix Tresor + 20 pb 0,663% Trimestral No

Nota: El tipus referenciat a Tresor fixat 3 dies hàbils abans de la formalització del contracte de préstec

 


 

 

 

Refinançament d'operacions d'endeutament amb el Fons de finançament a comunitats autònomes (FFCA)

L'any 2020 la Direcció General del Tresor i Política Financera ha fet un procés de refinançament d'operacions amb el Fons de finançament a comunitats autònomes (FFCA)  per mitjà de la concertació de préstecs amb entitats financeres per millorar les condicions financeres de la cartera de préstecs de la Comunitat Autònoma.

Les operacions adjudicades són les següents:

 

Entitat financera Import Tipus d'interès nova operació Préstec FFCA que se cancel.la Cancel.lació anticipada
 total / parcial
Tipus d'interès op. a cancel.lar Situació nova operació
Caixabank      152.706.032,42 € Fix 0% FFCA-FFPP 2012
( 4 préstecs)
Total Fix 0,834% Formalitzada
 07-08-2020
Caixabank       47.494.503,51 € Fix 0% FFCA-FFPP 2013 Total Fix 0,834% Formalitzada
06-10-2020
Caixabank      235.834.237,92 € Fix 0% FFCA-FLA 2012 Total Fix 0,834% Formalitzada
06-10-2020
Santander       150.000.000,00 € Fix 0,32% FFCA-FF 2019 Parcial Fix 0,974% Formalitzada
08-10-2020
Bankia       62.500.000,00 € Fix 0,29% FFCA-FF 2019 Parcial Fix 0,974% Formalitzada
08-10-2020
Caixabank      393.100.209,99 € Fix 0% FFCA-FLA 2013 Total Fix 0,834% Formalitzada
04-11-2020
Liberbank       25.000.000,00 € Fix 0% FFCA -FLA 2014 Parcial Fix 0,834% Formalitzada
04-11-2020
Liberbank       25.000.000,00 € Fix 0% FFCA-FF 2015 Parcial Fix 0,834% Formalitzada
04-11-2020
Abanca 100.000.000,00 € Euribor 12 mesos + 0,525% FFCA-FF 2015 Parcial Fix 0,834% Formalitzada
04-11-2020
Liberbank      25.000.000,00  € Fix 0% FFCA-FLA 2017 Parcial Fix 0,844% Formalitzada
04-11-2020
BBVA      185.000.000,00 € Fix 0% FFCA-FLA 2017 Parcial Fix 0,844% Formalitzada 20-11-2020
Santander *       75.000.000,00 € Fix 0,32% FFCA-FF 2019 Parcial Fix 0,974% Formalitzada 20-11-2020
Liberbank*       25.000.000,00 € Fix 0% FFCA-FLA 2017 Parcial Fix 0,844% Formalitzada 20-11-2020
Sabadell       22.365.016,16 € Fix 0% FFCA -FLA 2014 Parcial Fix 0,834% Formalitzada 20-11-2020
Total   1.524.000.000,00 €          

* Es tracta d'un 2n contracte de préstec, per cancel·lar parcialment la mateixa operació

 

El procés de renegociació d'operacions de l'any 2020 ja ha finalitzat.