Torna

Central de Contractació

Pròrroga d’un any de l’Acord marc per a l’homologació dels serveis de vigilància i seguretat de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels ens del sector públic instrumental (CC 1/2017 AM)

Instruccions pròrroga vigilància_signed.pdfInstruccions pròrroga vigilància_signed.pdf

Resol. adjudicació pròrroga PRO 5_2019 CC.pdfResol. adjudicació pròrroga PRO 5_2019 CC.pdf

Resol. adjudicació pròrroga PRO 6_2019 CC.pdfResol. adjudicació pròrroga PRO 6_2019 CC.pdf

Resolució AM amb OMBUDS.pdfResolució AM amb OMBUDS.pdf