Torna

Central de Contractació

Acord marc per a la contractació centralitzada de les assegurances dels vehicles del parc mòbil de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i del seu sector públic instrumental i d'altres organismes públics adherists (CC 1/2022 AM)

Resolucio_adjudicacio_AM.pdf Resolucio_adjudicacio_AM.pdf

ASS_V_PCAP_cat.pdf ASS_V_PCAP_cat.pdf

ASS_V_PPT_cat.pdf ASS_V_PPT_cat.pdf