Torna

Central de Contractació

Relació d'obres, subministraments i serveis declarats objecte de contractació centralitzada

 

(S'exclouen les obres, els subministraments i els serveis específics de l'àmbit sanitari)

 

OBRES

Reparacions d'edificis en general (fontaneria, electricitat, pintura...)

Execució d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica

Instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics

 

SUBMINISTRAMENTS

Material d'oficina

Paper per a impressió i fotocopies

Cartutxos de tòner i tinta per a impressores, fotocopiadores i faxos

Mobiliari d'oficina

Combustibles i carburants

Energia elèctrica

Equipaments informàtics d'oficina

Equipaments per mesurar o controlar el consum energètic i el factor de potència

 

 

SERVEIS

Neteja

Seguretat i vigilància

Mediació per a la contractació d'assegurances

Assegurances la cobertura de les quals inclogui tots o varis del òrgans de contractació inclosos a l'àmbit d'aplicació del Decret 56/2012.

Serveis postals

Agències de viatges

Manteniment d'instal·lacions

Gestió de la venda d'excedents de producció d'instal·lacions de generació d'energia elèctrica.

Millora d'eficiència energètica amb una taxa d'estalvi garantida i manteniment de les instal·lacions tèrmiques d'il·luminació i altres consumidors d'energia en els edificis.

Auditories energètiques